EN

Jste zde

Katedra managementu a lidských zdrojů

 

Vedoucí katedry

Doc. PhDr. Marie Šafránková, CSc. 

jana.safrankova@vsrr.cz

Publikovala více než 100 vědeckých a odborných prací. Habilitovala v roce 2007 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT. Má dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných, aplikačních a pedagogických týmů, prokázala schopnost aktivní pozitivní komunikace při řízení a zpracování výzkumných projektů. Od roku 1990 byla ve výzkumu několikrát zodpovědným řešitelem grantů a dílčích úkolů. V současnosti je v týmu mezinárodního interdisciplinárního projektu jako dílčí řešitel části Sociální a demografické aspekty COST Action „Collaborative research on collaborative housing“ - network. Hlavní řešitel Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 zemí, 29 partnerů).

Předností naší školy jsou excelentní studijní obory,  flexibilita v  časovém rozvržení studia, individuální a osobní přístup ke studentovi.   Oborová struktura našich absolventů odpovídá požadavkům pracovního trhu. Jsou  výborně připraveni na pozice v  managementu veřejné správy, ale i v korporátním prostředí, bankách, pojišťovnách a v soukromém sektoru. Kompetence získané na škole jsou dobrým startem a zárukou úspěšnosti  ve výběrových   řízeních na pracovním trhu i v karierním postupu. VŠRR se řadí k VŠ s indexem nejvyšší zaměstnatelnosti  absolventů po ukončení studia.