EN

Jste zde

Katedry

KatedryKatedra regionálního rozvoje
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
vedoucí katedry

vladimira.silhankova@vsrr.cz

Katedra managementu a lidských zdrojů
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
vedoucí katedry
jana.safrankova@vsrr.cz

Katedra bezpečnosti a práva
Ing. Hana Lánová
pověřená vedoucí katedry

hana.lanova@vsrr.cz