EN

Jste zde

Katedry

KatedryKatedra regionálního rozvoje
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
vedoucí katedry

vladimira.silhankova@vsrr.cz

Katedra managementu a lidských zdrojů
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
vedoucí katedry
jana.safrankova@vsrr.cz

Katedra bezpečnosti a práva
Mgr. Martina Kupcová
vedoucí katedry

martina.kupcova@vsrr.cz