EN

Jste zde

Katedry

KatedryKatedra regionálního rozvoje
Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
vedoucí katedry

katerina.murtingerova@vsrr.cz

Katedra managementu a lidských zdrojů
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
vedoucí katedry
jana.safrankova@vsrr.cz

Katedra bezpečnosti a práva
Mgr. Martina Kupcová
vedoucí katedry

martina.kupcova@vsrr.cz