EN

Jste zde

Katedry

KatedryInstitut Regionální rozvoj
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
ředitel institutu
rene.wokoun@ambis.cz
 Institut Bezpečnostní management 
doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
ředitelka institutu
hana.bartosova@ambis.cz
Institut Podnikový management a finance
Doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
ředitelka institutu
Jarmila.radova@ambis.cz

Katedra regionálního rozvoje
Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
vedoucí katedry

katerina.murtingerova@vsrr.cz

Katedra managementu a lidských zdrojů
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
vedoucí katedry
jana.safrankova@ambis.cz

Katedra bezpečnosti a práva
Mgr. Martina Kupcová
vedoucí katedry

martina.kupcova@ambis.cz
Katedra informační technologie
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
vedoucí katedry
vladimir.benes@ambis.cz
Katedra ekonomie, finance, oceňování
Ing. Emil Beneš
vedoucí katedry
emil.benes@ambis.cz