EN

Jste zde

Organizace a vedení školy

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Rektor

 

rene.wokoun@vsrr.cz

Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
Prorektorka  pro inovace a rozvoj

 

hana.bartosova@vsrr.cz

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

 

vladimira.silhankova@vsrr.cz 

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Prorektorka pro vnější vztahy

 

nikola.krejcova@vsrr.cz

tel.: 773 793 693

Radek Stavinoha
Statutární zástupce

 

radek.stavinoha@vsrr.cz 

Ing. Hana Lánová
Manažerka pro studium a kvalitu výuky
 hana.lanova@vsrr.cz

Ing. Věra Korbášová
Finanční manažerka

 

vera.korbasova@vsrr.cz

Ing. Kristýna Savaryová
Personální & Marketing manažerka

 

kristyna.savaryova@vsrr.cz

Magdaléna Hájíčková
Koordinátorka zákaznického centra

                         

magdalena.hajickova@vsrr.cz

tel.: 234 718 718

Studijní oddělení

Ing. Blanka Frýbová
Vedoucí studijního oddělení a administrátorka SIS

mob.: 775 872 163
blanka.frybova@vsrr.cz
Ing. Hana Němejcová
Studijní referentka
tel.: 775 872 168hana.nemejcova@vsrr.cz
Mgr. Radka Veselá
Studijní referentka
tel.: 775 872 158
tel.: 235 300 144
radka.vesela@vsrr.cz
Mgr. Tereza Dokoupilová
Studijní referentka Brno
tel.: 778 714 578tereza.dokoupilova@vsrr.cz

Knihovna

Veronika Stará
Knihovna
tel.: 775 872 114veronika.stara@vsrr.cz

 

Akademická rada

Předseda

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Rektor

Externí členové

Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D.
Děkanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Jiří Giptner
Bezpečnostní ředitel Securitas ČR, s.r.o.

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.
Ředitelka odboru evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Plk. Vladislav Husák
Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Mgr. Ludvík Klema
Náměstek pro výkon služby ředitele Městské policie hl. m. Prahy

Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta,
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Petr Očko, Ph.D.
Předseda Technologické agentury ČR

 

Ing. Ivana Pánková
Zástupkyně ředitele Kanceláře
Kancelář Asociace krajů ČR

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Vedoucí katedry arts managementu, Fakulta podnikohospodářská,
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM  
Ředitel Sekce SMK, investic a inovací
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

RNDr. Josef Postránecký
Náměstkem ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jiří Prokůpek
Starosta městyse Davle

Ing. Václava Štědrá
Zástupce ředitele pro ekonomické řízení
Krajský úřad Středočeského kraje

Prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ústav navrhování, Fakulta architektury
Vysoké učení technické v Brně

Členové akademické
obce VŠRR

Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
Prorektorka  pro inovace a rozvoj

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Akademický pracovník

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Prorektorka pro vnější vztahy

Radek Stavinoha
Statutární orgán, jednatel společnosti

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Akademický pracovník

Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Vedoucí Katedry managementu a lidských zdrojů

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Vedoucí Katedry regionalistiky, Prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
Akademický pracovník

prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
Akademický pracovník