EN

Jste zde

Informace pro nové studenty

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘEDSTUDIJNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ:
27. září od 15.00

Milé studentky, milí studenti,

děkujeme, že jste si ke svému dalšímu studiu vybrali VŠRR. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat důležité informace týkající se Vašeho budoucího studia.

Imatrikulace a předstudijní soustředění
V druhé polovině září 2016 se bude konat slavnostní imatrikulace, slavnostní uvedení studentů do akademické obce, a předstudijní soustředění, na kterém se dozvíte všechny důležité informace týkající se výuky a kde Vás zaškolíme do práce v SIS (školní informační systém).  Na imatrikulace je očekáván společenský oděv a je nutné se dostavit 30 - 45 min. před zahájením.

PRAHA
16. září 2016 studenti prezenční formy studia - Bezpečnostní management v regionech
- od 10. 00 hod. imatrikulace
- od 11.30 hod. předstudijní soustředění  

16. září 2016 studenti prezenční formy studia - Management rozvoje měst a regionů
- od 14. 00 hod. imatrikulace
- od 15.30 hod. předstudijní soustředění 

17. září 2016 studenti kombinované formy studia - Bezpečnostní management v regionech
- od 10. 00 hod. imatrikulace
- od 11.30 hod. předstudijní soustředění  

17. září 2016 studenti kombinované formy studia - Management rozvoje měst a regionů
- od 14. 00 hod. imatrikulace
- od 15.30 hod. předstudijní soustředění

Prosím, potvrďte svou účast emailem na hana.nemejcova@vsrr.cz nebo radka.vesela@vsrr.cz

BRNO
14. září 2016  studenti prezeční formy studia - všechny studijní programy

- od 11. 00 hod imatrikulace
- od 12. 00 předstudijní soustředění      

14. září 2016  studenti kombinované formy studia - všechny studijní programy
- od 15. 00 hod imatrikulace
- od 16. 00 předstudijní soustředění  

Účast na imatrikulaci a předstudijním soustředění je nutné potvrdit emailem na tereza.dokoupilova@vsrr.cz do pátku 9.září 2016.

Na předstudijním soustředení obdržíte přístup na SIS. SIS je pro Vás základním komunikačním nástrojem, naleznete zde rozvrh, budete se přihlašovat na termíny zkoušek, naleznete zde studijní  materiály, apod. Mezi důležité studijní materiály patří zejména studijní opory a tematické plány, které jsou vypracovány pro každý předmět. V tematické plánu naleznete přesný harmonogram jednotlivých přednášek/cvičení, hodnotící metody a kritéria hodnocení. Studijní opora patří mezi základní literaturu a její nastudování je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu. Manuál práce v SIS je ke stažení.

Zahájení výuky
Začátek výuky zimního semestru akademického roku 2016/2017 pro bakalářské studijní programy je stanoven na 26. září 2016 pro prezenční studium, pro kombinované studium na pátek 30. září či sobotu 1. října 2016.
Pro magisterské studijní programy ej začátek výuky zimního semestru akademického roku 2016/2017 stanoven na 3. října 2016 pro prezenční studium, pro kombinované studium na sobotu 8. října 2016.

Jazyková výuka na VŠRR - pro bakalářský stupeň
Požádali bychom Vás o vyplnění rozřazovacího jazykového testu do 31. srpna – v odkazu: jazykový test. Anglický jazyk bude vyučován v několika úrovních, vyučovat se bude i pro začátečníky.
Pokud chcete studovat angličtinu pro začátečníky, přihlaste se, 1. otázku zodpovězte libovolně, test ukončete. Na konci testu máte možnost komentáře, zde napište stručnou poznámku, že jste začátečník. Německý a ruský jazyk bude vyučován v úrovni falešní začátečníci. Pokud jste se rozmysleli a chtěli byste studovat jiný cizí jazyk než jste uvedli na přihlášce o studiu, nevadí, udělejte test z nově vybraného jazyka, nemusíte nám o tom dávat vědět, informaci se dozvíme z testování. Mějte na paměti, že Vámi zvolený jazyk musí být pro Vás cizí, nesmí se jednat o Váš mateřský jazyk.

Přihlašovací jméno a heslo: „všrr“.

Po přihlášení do testu zapíše své jméno, příjmení a emailovou adresu. Vyberte si test z možnosti Angličtina, Němčina a Ruština. Test musí být vyplněn v časovém limitu 65 minut od započetí. K postupu do vyšší úrovně je potřeba určité procento správných odpovědí (70%). Pokud se tak nestane, test se sám ukončí a odešle. Tyto a další informace se Vám zobrazí také před započetím testu.

Absolventi VOŠ, přestupy z jiných VŠ
Pokud jste absolventem VOŠ nebo jste již studoval/a na jiné VŠ a uvažujete o složení ověřovacích zkoušek nebo uznání předmětů, řiďte se těmito pokyny.

Seznamovák 2016
Připravili jsme pro Vás možnost seznámení se se svými budoucími spolužáky v rámci prodlouženého seznamovacího víkendu, který proběhne v termínu 8. - 11. září 2016. Podrobnosti naleznete zde, přihlášky prosím zasílejte na email: seznamovakVSRR@gmail.com.

Harmonogram akademického roku 2016/2017 naleznete zde.

Těšíme se na setkání se Vámi.

Za Vaše studijní oddělení

 

Ing. Blanka Frýbová
vedoucí studijního oddělení