EN

Jste zde

Státní závěrečná zkouška

Podzimní termín pro SZZ programu Bezpečností management v regionech a oboru Management rozvoje měst a regionů je stanoven na:
13. – 22. 9. 2017 pro BMR
18. – 22. 9. 2017 pro MRMR

Vzor prezentace k obhajobě bakalářské práce zde.

Studijní obor Management rozvoje měst a regionů (program Regionální rozvoj)

Studijní program Bezpečnostní management v regionech

Zkušební okruhy pro navazující magisterském studiu Management rozvoje měst a regionů