EN

Jste zde

Státní závěrečná zkouška

Zimní termín pro SZZ oboru Bezpečností management v regionech a oboru Management a regionální rozvoj

je stanoven na 8. - 9. 2. 2017.

Časový plán průběhu SZZ bude zveřejněn v nejbližší době.

 

Vzor prezentace k obhajobě bakalářské práce zde.

Studijní program Management rozvoje měst a regionů

Studijní program Bezpečnostní management v regionech

Studijní program Regionální rozvoj, obor Management a regionální rozvoj

         Volitelné zkušební okruhy (student si volí jeden okruh z těchto tří)