EN

Jste zde

Management rozvoje měst a regionů

Chcete prohloubit své znalosti regionálního rozvoje? Máte ambice uplatnit se na manažerských funkcích ve svém městě nebo regionu?

Studujte navazující magisterský obor zaměřený na regionální problematiku. Rozšiřte své manažerské a dovednosti a zvyšte své šance na trhu práce.Staňte se odborníkem na regionální disciplíny.


V magisterském oboru Management rozvoje měst a regionů si můžete vybrat ze specializací:

Management cestovního ruchu v regionech

Pro ty, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni.

Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech

Pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi a chtějí si osvojit základní psychologické a manažerské dovednosti pro práci s nimi.

Bezpečnostní management v regionech

Pro ty, kteří se chtějí uplatnit ve specializovaných a řídících profesích v oblasti bezpečnosti na úrovni komunální politiky v resortu Policie ČR, obecní a městské police, soukromých bezpečnostních službách.
Prezenční studium
22 900 Kč za semestr
akční cena do 31.3.2016
(podpis smlouvy)

Kombinované studium
23 900 Kč za semestr
akční cena do 31.3.2016
(podpis smlouvy)

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 9 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají jeden den o víkendu, nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.

Vysoká škola bez přijímacích zkoušek

Na VŠRR nemusíte být nervózní z příjmacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Chci zaslat informace a studijní plán!


Uplatnění absolventů v praxi

Magisterský studijní program Management rozvoje měst a regionů obsahově přímo navazuje na baklářské studium na VŠRR. Magisterské studium probhlubuje teoretické i praktické znalosti studentů a má za cíl připravit studenty pro kvalitní uplatnění v praxi.


Studijní plán

Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

 

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
1.ročník
Management IIzápočet, zkouškap
Socioekonomická geografie IIzápočet, zkouškap
Teorie a praxe rozvoje měst a obcízápočet, zkouškap
Teorie regionálního rozvojezápočet, zkouškap
Regionální analýzazápočet, zkouškap
Management obcí měst a regionůzápočet, zkouškap
Politika územního rozvojezápočet, zkouškap
Správní právo II a správní řízenízápočet, zkouškap
Veřejné finance IIzápočet, zkouškap
Terénní cvičenízápočetp
Lidské zdroje v regionechzápočet, zkouškapv
Plánování a rozvoj v krajinězápočet, zkouškapv
2. ročník
Lokální rozvoj a jeho managementzápočet, zkouškap
Regionální struktury ČR a Evropyzápočet, zkouškap
Bezpečnostní mangement v regionechzápočet, zkouškap
Regionální rozvoj a regionální politika IIzápočet, zkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvoje IIzápočet, zkouškap
Urbánní rozvoj a politikazápočet, zkouškap
Enviromentální otázky rozvoje regionůzápočet, zkouškapv
Programy a projekty regionálního a lokálního rozvojezápočet, zkouškapv
Diplomový seminářzápočetp
Odborná praxezápočetp
Zpracování diplomové prácezápočetp

 

p - povinný předmět

pv - povinně volitelný předmět