EN

Jste zde

Konference VŠRR

Připravujeme v roce 2017:


III. mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečnost v regionech, VŠRR, Praha 31.10.2017

Aktuální bezpečnostní situace ve světě a hrozby vyžadují při zajišťování obrany a bezpečnosti obyvatelstva jak z globálního, tak regionálního pohledu, vysoké nároky na odborné klíčové kompetence bezpečnostního managementu. Požadavky jsou kladeny jak na individuální znalosti a dovednosti, tak na funkčnost při synergii jednotlivých systémů zajišťujících bezpečnost obyvatel  Podrobnosti zde.


II. mezinárodní konferenci Human Resources in Regional Development (HRRD 2017) Lidské zdroje v regionálním rozvoji 2017, VŠRR, 13. 9. 2017

Pozvánku naleznete zde.


Mezinárodní odbornou konferenci z cyklu Fiskální dialog, 10. 11. 2017

Srdečně Vás všechny zveme na 1. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu Fiskální dialog, na téma "Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU".

Konference je organizována Vysokou školou regionálního rozvoje a ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR. Konference se koná dne 10. listopadu 2017 od 9.00 hodin v Praze. Pozvánku naleznete zde.