EN

od 18 900 Kč/semestr
Více o studiu Chci zaslat informace
a studijní plán
od 18 900 Kč/semestr

Tříletý bakalářský studijní program s možností výběru specializace:

Více o studiu Chci zaslat informace
a studijní plán
od 23 900 Kč /semestr
Více o studiu Chci zaslat informace
a studijní plán

Uplatnění a reference studentů

Při výběru vysoké školy jsem s radostí uvítala možnost studovat na nově se otevírající pobočce VŠRR v Brně. Studijní obor Management rozvoje měst a regionů s portfoliem předmětů, jež tento obor zahrnuje, je přesně to, co jsem dlouho hledala. Jako komunální politik se touto problematikou zabývám dlouhodobě a jsem ráda, že své praktické zkušenosti mohu završit studiem, jež je pro každého, nejen komunálního, politika přínosné, neboť nabízí široké spektrum získaných vědomostí a absolvent nezůstane pouze úzce vyprofilován.

Škola je přátelská, zaměstnanci školy jsou profesionální a kvalifikovaní a studium mi otevřelo nové obzory nejen na poli profesním, ale i soukromém.

Jarmila Kouřilová

studentka 2. ročníku VŠRR v Brně, jihomoravská komunální politička
Tuto školu jsem si zvolila hlavně díky nabízené specializaci Management cestovního ruchu.
Na naší škole oceňuji individuální přístup studijního oddělení ke studentům.
Již v prvním roce studia jsem měla možnost zúčastnit se programu Erasmus + a strávit tři měsíce na Maltě, kde jsem procvičila svoji angličtinu a získala nové zkušenosti. 
Výuka je systematická a je nám na každý předmět poskytovaná Studijní opora, která slouží jako materiál ke zkouškám, což hodnotím velmi kladně.
Líbí se mi, že každý půl rok jezdíme na exkurzi, kde je možnost se blíže seznámit se spolužáky.

Šištíková Adele

studentka 3. ročníku VŠRR

Vysokú školu regionálniho rozvoje som si vybral preto, lebo na Slovensku nie je možné študovať odbor: Management regionálniho rozvoje. Taktiež ma veľmi zaujali predmety, ktoré sa vyučujú a najmä to, že nás naozaj učia ľudia, ktorí vedia o čom rozprávajú.  Čiže prednášky sú zaujímavé a hlavne nie je to také, že si prídem do školy odsedieť prednášku a odídem domov. Určite mi to dáva aj niečo do života a hlavne do môjho budúceho "pracovného" života. Okrem spomínaných vecí vyššie sa mi na škole najviac páči štúdijné oddelenie, kde sa dá priateľskou cestou vyriešiť akýkoľvek problém. Poloha školy je tiež celkom dobrá, keďže škola sa nachádza v hotely máme možnosť si počas prestávky odbehnúť na dobré teplé jedlo, ktoré nás naplní energiou na ďalšie hodiny. :) 

Dušan Beňo

student 2. ročníku VŠRR v Brně

Tuto školu jsem si vybral na základě doporučení mých kolegů, kteří právě na Vysoké škole regionálního rozvoje studovali přede mnou, a kterým tato škola dala nejen odborné zkušenosti, ale které i svým zaměřením obohatila stejně jako mě. Pracuji u Městské policie hl.m. Prahy jako vedoucí útvaru a již dnes mohu potvrdit, že podobnou školu se zaměřením na veřejnou správu a vše co s ní souvisí, bych jen velmi těžko hledal. Za toto tedy škole díky. Na této škole jsem studoval obor Management a regionální rozvoj. Rád bych však začal od začátku a to prvním dojmem. Protože jsem patřil do skupiny nejstarších studentů, byl první dojem pro mne velmi důležitý a do jisté míry i rozhodující. Pozitivní první dojem posílilo v prvé řadě studijní oddělení, kde jsem se setkal s vynikajícím přístupem a ochotou pomoci se zorientovat. V dalších letech jsme se pak potkávali s vynikajícími pedagogy, kteří nás dovedli až ke státnicím. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy, ale hlavně paní Mgr. Zoje Kalivodové CSc., vedoucí mé bakalářské práce za její úžasný přístup nejen ke mně, ale i k mým spolužákům, kterým vždy byla ochotná podat pomocnou ruku a stejně tak Ing. Václavu Kupkovi, CSc., který nám předal rozhodující znalosti z regionalistiky a měl s námi trpělivost. Při studiu jsem ocenil především aktuálnost a nové trendy v předávaných informacích, celkový přístup ke studentům, včetně velmi příjemného studijního prostředí. Škodou je, že na bakalářské studijní obory na této škole nenavazují magisterské programy, neboť jsem přesvědčen, že většina studentů by se ráda do dalšího studia na tuto školu vracela.

Bc. Václav Steinbauer

vedoucí ÚPOZ Městské policie hl. m. Prahy

Jsem velmi ráda, že právě takto zaměřené studium je k dispozici v naší městské části a měla jsem tedy možnost jej zde navštěvovat. Studium mě nejen velmi bavilo, za což bych chtěla poděkovat všem přednášejícím, jejichž přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné, ale myslím, že mohu klidně říci, že jsem v průběhu let měla nesčetněkrát příležitost znovu čerpat z toho, co mi tato škola dala. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí. Ve funkci starostky, kterou zastávám druhé volební období, mi získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo. Jen jedné věci mi bylo líto: že zde nebyla možnost navazujícího magisterského studia, takže jsem byla nucena pokračovat ve studiu na jiné škole. Nicméně i v tom mi tato škola pomohla. Bez kvalitních základů by pokračování bylo zcela jistě těžší.

Přeji všem pedagogům hodně sil a nadšení pro jejich práci a studentům pak chuť a sílu se učit – stojí to za to!

Mgr. Jitka Synková

absolventka VŠRR, starostka Městské části Praha 17

Tím, že jsem si vybral ke studiu VŠRR, jsem určitě nepochybil. Dověděl jsem se pro mne věci do té doby nevídané. Tím mám na mysli např. ekonomiku ve smyslu mikro a makro. Pro můj profesní život byla důležitá regionalistika a management. Získané vědomosti využívám prakticky každodenně. Velmi jsem ocenil sestavení studijního programu. Pedagogický sbor a studijní oddělení byli perfektní. Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na mém vzdělávání.

Bc. Jan Horehleď

zástupce ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 11

Studium na VŠRR mi přineslo mnoho zkušeností. Nejdůležitější pro mě je, že jsme relativně malá škola, tudíž jsme taková velká rodina. Nejsme pro vyučující jen číslo, jako je tu u ostatních VŠ, ale tím, že se relativně všichni známe je vše příjemnější. Nemusím se bát zajít za kýmkoli. Vyučující jsou zde vnímaví a ochotni poradit s čímkoli. Co se týče předmětů, jsou velice zajímavé. Samozřejmě pro každého jiný, ale když to zhodnotím v celku, o problematice regionálního rozvoje jsme se dozvěděli mnoho. Výhodou také je, že jsme sice VŠ regionálního rozvoje, ale osnovy jsou zaměřeny také na management a na nyní nově otevřený obor. Na pobyt v rámci Erasmu jsem z osobních důvodu nemohla vyjet, ale co jsem slyšela od ostatních kolegů, tak byli velice spokojeni. Výběru školy absolutně nelituji. Tři roky strávené v příjemném prostředí, se skvělým kolektivem jako studentů, tak i vyučujících - co více si student může přát.

Michaela Špačková

absolventka VŠRR

Tuto školu jsem si vybral, jelikož jsem na ní dostal velice dobré reference od bývalých a současných studentů. Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu. Mohu říci, že škola mne vědomostně velmi obohatila.

Martin Kačeriak

absolvent VŠRR

Na Vysokou školu regionálního rozvoje jsem si podala přihlášku díky výborným referencím absolventů studia a také široké nabídce předmětů, které zahrnují nabízené obory. Během tříletého studia jsem měla možnost účastnit se mnoha konferencí na půdě školy jak v českém jazyce, tak i v německém. Obrovskou zkušeností a zážitkem byla pro mne pracovní stáž v Německu v rámci programu Erasmus, který škola nabízí. Pobyt trval tři měsíce a za tu dobu jsem se výrazně zdokonalila v jazyce, poznala cizí kulturu a zvyky, nové lidi, fungování německého systému veřejné správy, a navštívila jsem města a památky, které bych bez Erasmu nepoznala. Studium na vysoké škole regionálního rozvoje doporučuji všem uchazečům o studium vysoké školy.

Adéla Krejčová

absolventka VŠRR

Proč tato škola? Pracoval jsem 18 let v zahraničí, kde pojem regionalistika nebyl jenom pojem, ale součástí oficiální státní politiky. Zaujaly mě tyto nové vědní i společenské jevy. Dojem ze studia mám ten nejlepší, perfektní zázemí na studijním oddělení, fundovaný kádr vyučujících, někteří již bohužel učí v nebi, neskonalá trpělivost s námi zaměstnanými studenty, kteří studovali při zaměstnání a neustále jsme něco "doháněli", spousta praktických informací. Nechci nikoho vyzdvihovat, všichni byli skvělí, jenom děkuji paní doktorce Nečasové, která mě přivedla k pokoře. Poděkování si zaslouží i pan Mgr. Radim Žiška - vedoucí mé bakalářské práce, jenž mi otevřel cestu do nitra mé duše a přivedl k nekončícímu zájmu o zadané téma.

Uplatnění: V mém případě určitě došlo k propojení dlouholeté praxe s teorií; jsem od roku 1991 OSVČ a zaměstnanec ve vlastní firmě, obor autoškola, školení řidičů, autodoprava a poradenství v dopravě. Protože musím neustále jednat se státními orgány na všech úrovních, studiem jsem mimo jiné získal tzv. "úřední neboli jednací jazyk", orientaci ve správním a soudním řízení a neposlední v řadě jako lektor a vyučující potvrzení svých schopností i předepsaným vzděláním. Navíc jsem si ověřil, že věkem mozek nestárne, letos mám již podanou přihlášku na další studium. Závěrem doporučuji tuto školu zájemcům s humanitním zaměřením, škála zajímavých předmětů je velmi rozmanitá. Pokud vznikne třída jako ta naše, kde byla velmi dobrá spolupráce při poskytování si vzájemně podkladů z přednášek, pak bude studium snazší.

Bc. Egon Zelinka

majitel autoškoly ALTERNATIV spol. s r.o.

Do „školy“ jsem se vracela po 20 letech a měla jsem štěstí s výběrem. VŠRR je ideální pro člověka, který se rozhodl zjistit své možnosti a obohatit se o vědomosti i v pozdějším věku, jako třeba já. Byla pro mě příjemná zdejší atmosféra, přístup profesorů i lidí ze studijního oddělení, na které vzpomínám a budu vzpomínat ráda a s úctou. Se svými i získanými vědomostmi fungování veřejné správy ze studia VŠRR jsem měla náskok i při navazujícím magisterském studiu, které bych zcela jistě studovala zde, kdyby ta možnost byla. Děkuji všem, kteří se na mém další vzdělávání podíleli, za přístup, pochopení a také za to, že díky jim jsem dokázala jít dál.

Ing. Miroslava Novotná

absolventka VŠRR, ekonomka, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje

Proč studovat VŠRR?

  • Studium bez matematiky
  • Flexibilní rozvrh v kombinované formě
  • Zaměření na praxi
  • Kvalifikovaný pedagogický sbor
  • Možnost studia v Praze a Brně
  • Úspěšnost absolventů na trhu práce
  • Možnosti studia a pracovních stáží v zahraničí

Podat přihlášku

Dny otevřených dveří

Co je nového?