EN

Jste zde

Jarmila Kouřilová

studentka 2. ročníku VŠRR v Brně, jihomoravská komunální politička

Při výběru vysoké školy jsem s radostí uvítala možnost studovat na nově se otevírající pobočce VŠRR v Brně. Studijní obor Management rozvoje měst a regionů s portfoliem předmětů, jež tento obor zahrnuje, je přesně to, co jsem dlouho hledala. Jako komunální politik se touto problematikou zabývám dlouhodobě a jsem ráda, že své praktické zkušenosti mohu završit studiem, jež je pro každého, nejen komunálního, politika přínosné, neboť nabízí široké spektrum získaných vědomostí a absolvent nezůstane pouze úzce vyprofilován.

Škola je přátelská, zaměstnanci školy jsou profesionální a kvalifikovaní a studium mi otevřelo nové obzory nejen na poli profesním, ale i soukromém.

Obor: Management rozvoje měst a regionů