EN

Jste zde

Bc. Václav Steinbauer

vedoucí ÚPOZ Městské policie hl. m. Prahy

Tuto školu jsem si vybral na základě doporučení mých kolegů, kteří právě na Vysoké škole regionálního rozvoje studovali přede mnou, a kterým tato škola dala nejen odborné zkušenosti, ale které i svým zaměřením obohatila stejně jako mě. Pracuji u Městské policie hl.m. Prahy jako vedoucí útvaru a již dnes mohu potvrdit, že podobnou školu se zaměřením na veřejnou správu a vše co s ní souvisí, bych jen velmi těžko hledal. Za toto tedy škole díky. Na této škole jsem studoval obor Management a regionální rozvoj. Rád bych však začal od začátku a to prvním dojmem. Protože jsem patřil do skupiny nejstarších studentů, byl první dojem pro mne velmi důležitý a do jisté míry i rozhodující. Pozitivní první dojem posílilo v prvé řadě studijní oddělení, kde jsem se setkal s vynikajícím přístupem a ochotou pomoci se zorientovat. V dalších letech jsme se pak potkávali s vynikajícími pedagogy, kteří nás dovedli až ke státnicím. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy, ale hlavně paní Mgr. Zoje Kalivodové CSc., vedoucí mé bakalářské práce za její úžasný přístup nejen ke mně, ale i k mým spolužákům, kterým vždy byla ochotná podat pomocnou ruku a stejně tak Ing. Václavu Kupkovi, CSc., který nám předal rozhodující znalosti z regionalistiky a měl s námi trpělivost. Při studiu jsem ocenil především aktuálnost a nové trendy v předávaných informacích, celkový přístup ke studentům, včetně velmi příjemného studijního prostředí. Škodou je, že na bakalářské studijní obory na této škole nenavazují magisterské programy, neboť jsem přesvědčen, že většina studentů by se ráda do dalšího studia na tuto školu vracela.

Obor: Bezpečnostní management v regionech