EN

Jste zde

Zveřejnění bakalářských prací před obhajobou

Bakalářské práce, které budou studenti obhajovat u státních závěrečných zkoušek 10. února 2016, jsou k nahlédnutí v Knihovně VŠRR.