EN

Jste zde

Bc. studium - podmínky přijímacího řízení 2016/2017

Přijímací řízení bakalářské studium

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na VŠRR.

a) Přihláška ke studiu: Ke studiu se zájemci přihlašují zasláním řádně vyplněné přihlášky ke studiu. Přihláška ke studiu se podává v elektronické formě na adrese: ww.vsrr.cz nebo v listinné formě na formuláři SEVT na adresu školy. (Formulář listinné přihlášky lze obdržet na studijním oddělení VŠRR, nebo v prodejní síti úředních tiskovin). U přijímacího pohovoru předloží uchazeč následující doklady:

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud přinesete originál maturitního vysvědčení, pak kopii ověříme přímo na místě, V případě, že  je maturitní vysvědčení z ciziny, je potřeba dodat nostrifikaci),
  • 1x průkazovou fotografii,
  • kopii dokladu o uhrazení administrativního poplatku.

VŠRR nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč o studium ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor.

b) Podmínečné přijetí ke studiu

Uchazeči o studium v bakalářském stupni mají možnost ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky být podmínečně přijati ke studiu. Toto podmínečné přijetí se změní v přijetí faktické v okamžiku, kdy uchazeč doloží doklad o úspěšném absolvování maturitní zkoušky na Zákaznické centrum VŠRR, nejpozději však do ukončení příslušného přijímacího řízení.

c) Termíny  přijímacích pohovorů:

Praha:

  • 12.9.2017
  • 19.9.2017
  • 25.9.2017
  • 27.9.2017
  • další termíny budou postupně přidávány

Brno:

  • 19.9.2017
  • další termíny budou postupně přidávány

d) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu bude doručeno uchazeči poštou do 10 dnů po konání přijímacího pohovoru.

e) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: Rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáno do 14 dnů po doručení žádosti.

f)  Nahlížení do materiálů významných pro rozhodování o přijetí ke studiu:  Uchazeči mohou nahlížet do svých materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle par. 50 odst. 6 zákona o vysokých školách, průběžně do ukončení přijímacího řízení na studijním oddělení VŠRR v době úředních hodin.

g) Přijímací pohovor:  Součástí přijímacího řízení je přijímací pohovor, který je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.