EN

Jste zde

Katedra regionálního rozvoje

Vysoká škola regionálního rozvoje nabízí komplexní, vyvážené a prakticky orientované studium pro všechny, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat regionálním rozvojem, plánováním nebo veřejnou správou vč. bezpečnostních a dalších aspektů této problematiky. Studium Vám umožní seznámit se se základními teoretickými i praktickými aspekty regionálního rozvoje a orientovat se v praktických otázkách tohoto oboru. Studium je vhodné pro všechny, kdo se chtějí regionálním rozvojem, veřejnou správou a plánováním v praxi zabývat a být v něm úspěšní.