EN

Jste zde

Organizace a vedení školy

Dr. Martina Mannová
Statutární zástupce, Rektorka
 martina.mannova@vsrr.cz

Radek Stavinoha
Generální ředitel

 

radek.stavinoha@vsrr.cz

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Ředitel institutu regionálního rozvoje

 

rene.wokoun@vsrr.cz

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Ředitelka institutu bezpečnostního managementu

 

hana.bartosova@vsrr.cz

Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

 

Bojka.hamernikova@vsrr.cz

Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Prorektorka pro studium
 katerina.murtingerova@ambis.cz
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Prorektorka pro akreditaci
  
 

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční vztahy

 vladimira.silhankova@ambis.cz

Ing. Jana Štuplová
Finanční manažerka

 

jana.stuplova@vsrr.cz

Mgr. Jana Taliánová
HR manažerka

                         

jana.talianova@vsrr.cz

Studijní oddělení

Ing. Hana Němejcová
Studijní poradkyně
tel.: 775 872 168hana.nemejcova@vsrr.cz

Ing. Zuzana Cihelková
Studijní poradkyně

tel.: 770 141 281zuzana.cihelkova@vsrr.cz

Mgr. Aneta Řezníčková
Studijní poradkyně

tel.: 770 142 584aneta.reznickova@vsrr.cz
Mgr. Tereza Dokoupilová
Studijní poradkyně Brno, koordinátorka pobočky
tel.: 778 714 578tereza.dokoupilova@vsrr.cz
Mgr. Linda Kopencová
Studijní poradkyně Brno
tel.: 770 142 583linda.kopencova@vsrr.cz

Knihovna

Mgr. Pavel Sladký
Knihovna
tel.: 251 114 548knihovna@vsrr.cz

Finanční oddělení

Ing. Jana Štuplová
Finanční manažerka
 jana.stuplova@vsrr.cz
 Ing. Lýdie Švástová
finanční specialista
 
tel.: 770 122 034lydie.svastova@vsrr.cz

 

Provoz školy

Michal Řehák
Facility specialista
 
 michal.rehak@vsrr.cz
 

Akademická rada

Předseda

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc
Ředitel institutu regionálního rozvoje

Externí členové

Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D.
Děkanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Ing. Jiří Giptner
Bezpečnostní ředitel Securitas ČR, s.r.o.

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.
Ředitelka odboru evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Plk. Vladislav Husák
Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Mgr. Ludvík Klema
Náměstek pro výkon služby ředitele Městské policie hl. m. Prahy

Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Katedra regionálních studií, Národohospodářská fakulta,
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Petr Očko, Ph.D.
Předseda Technologické agentury ČR

 

Ing. Ivana Pánková
Zástupkyně ředitele Kanceláře
Kancelář Asociace krajů ČR

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Vedoucí katedry arts managementu, Fakulta podnikohospodářská,
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM  
Ředitel Sekce SMK, investic a inovací
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

RNDr. Josef Postránecký
Náměstkem ministra vnitra pro státní službu
Ministerstvo vnitra ČR

Mgr. Jiří Prokůpek
Starosta městyse Davle

Ing. Václava Štědrá
Zástupce ředitele pro ekonomické řízení
Krajský úřad Středočeského kraje

Prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ústav navrhování, Fakulta architektury
Vysoké učení technické v Brně

Členové akademické
obce VŠRR

doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr. h. c.
Prorektorka  pro inovace a rozvoj

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Akademický pracovník

Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
Prorektorka pro vnější vztahy

Radek Stavinoha
Statutární orgán, jednatel společnosti

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Akademický pracovník

Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Vedoucí Katedry managementu a lidských zdrojů

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Prorektorka pro zahraniční vztahy

Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.
Akademický pracovník

prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
Akademický pracovník
 


 

 

Ing. Mgr. Kateřina Murtingerová
Prorektorka pro studium