EN

Jste zde

Akreditace

Vysoké škole regionálního rozvoje byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělen státní souhlas působit jako vysoká škola neuniverzitního typu dne 28.11. 2003. Bakalářské programy a navazující magisterský program, které vysoká škola nabízí, jsou akreditovány Akreditační komisí České Republiky. V souladu s akreditací má vysoká škola právo udělovat absolventům těchto programů akademický titul „bakalář" a "inženýr" (ve zkratce „Bc." a "Ing." uváděné před jménem).