EN

Jste zde

Dokumenty ke stažení

OBECNÁ ŽÁDOST
Formulář obecné žádosti
 

Seminární práce

Šablona pro seminární práci

 

Žádost o uznání zkoušky/zápočtu

Elektronicky vyplněnou a vytištěnou žádost o uznání zkoušky/zápočtu (nastavte černobílý tisk) s Vaším podpisem odevzdejte spolu s požadovanými přílohami na studijní oddělení. Údaje do žádosti uvádějte přesně podle studijních plánů VŠRR a školy, na níž jste předmět absolvovali.

Žadatelé, kteří předmět absolvovali na škole bez ECTS kreditního systému, nebudou vyplňovat počet kreditů v pravé části formuláře. Žadatelé, přicházející ze školy s ECTS kreditním systémem, nebudou vyplňovat počet kreditů v levé části formuláře.

Uznané zkoušky a zápočty Vám budou po předložení tohoto uznání zapsány do SIS na studijním oddělení.

Požadované přílohy

  • Příloha 1: Potvrzený výpis absolvovaných předmětů ukončených zápočtem či zkouškou
  • Příloha 2: Potvrzené sylaby absolvovaných předmětů

 

ŽÁDOST O SLOŽENÍ OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY
Formulář žádosti o složení ověřovací zkoušky
(barevné oblasti vyplňuje studijní oddělení, ostatní student)