EN

Jste zde

EBSCO

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid

 

Databáze Academic Search Complete je celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 9 000 plnotextových periodik, včetně více než 7 800 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 13 800 časopisů a dalších publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.

  

Databáze Central& Eastern European Academic Source (CEEAS) obsahuje plné texty (včetně souborů PDF) více než 600 odborných periodik, publikovaných ve středoevropských a východoevropských zemích. Tato multidisciplinární vícejazyčná databáze zahrnuje plnotextový obsah z mnoha akademických oborů. 

 

  • eBook Academic Collection – obsahuje přes 135 000 elektronických knih

seznam titulů v této kolekci je dostupný na následujícím linku eBook Academic Collection - Worldwide - All - July 2015

 

  • eBook Business Collection – obsahuje přes 14 200 elektronických knih

seznam titulů v této kolekci je dostupný na následujícím linku eBook Business Collection - Worldwide