EN

Jste zde

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Presemestrální období, zápisy, zkouškové období, kontrola plnění studijních povinností
1. 9. - 30. 9. 2017
Státní závěrečné zkoušky
4. 9. - 22. 9. 2017
Imatrikulace a předstudijní soustředění
21. - 27. 9. 2017
Zahájení akademického roku 1.10.2017

Zimní semestr

Zahájení výuky v ZS 2017 2.10.2017
Promoce - studijní programy původní VŠRR 20.10.2017
Promoce - studijní programy původní BIVŠ 8.11.2017
OOdevzdání závěrečné práce pro SZZ v lednu/únoru 2018 22.12.2017
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v lednu/únoru 2018 15.1.2018
Ukončení výuky v ZS 2017 22.12.2017
Zimní prázdniny 23.12.2017 – 1.1.2018
Zkouškové období 2.1.2018 – 10.2.2018
Prodloužené období pro vykonání zkoušek za ZS pro studenty v kombinované formě studia 12.2.2018 – 30.6.2018
Podání žádosti o vlastní téma závěrečné (bakalářské/diplomové) práce do 13.1.2018
Zveřejnění témat závěrečných prací 27.1.2018
Volba tématu závěrečné práce 29.1.2018 - 11.2.2018
Státní závěrečné zkoušky leden - únor 2018

Letní semestr

Zahájení výuky v LS 2018 12.2.2018
Ukončení výuky (3. ročník bc. studia a 2. ročník NMgr. studia) 21.4.2018
Ukončení výuky v LS 2018 5.5.2018
Období pro vykonání zkoušek (3. ročník bc. studia a 2. ročník NMgr. studia) 16.4.2018 – 5.5.2018
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v květnu/červnu 2018 30.4.2018
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v květnu/červnu 2018 11.5.2018
Státní závěrečné zkoušky 28. 5. - 30. 6. 2018
Zkouškové období 7.5.2018 – 30.6.2018
3.9.2018 – 15.9.2018
Promoce 16. - 20. 7. 2018
Letní prázdniny k 1.7.2018 – 2.9.2018
Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v září 2018 30.7.2018
Uzavření studia, odevzdání přihlášek pro SZZ v září 2018 7.9.2018
Prodloužené období pro vykonání zkoušek za LS 2018 pro studenty v kombinované formě studia 17.9.2018 – 31.12.2018
Státní závěrečné zkoušky 17. 9. - 28. 9. 2018
Konec AR 2017/2018 30.9.2018

Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín SZZ

Odevzdání bakalářské práce do 2. 12. 2017
Termín splnění studijních povinností za 3. ročník 16. 1. 2017
Podání přihlášky ke SZZ nejpozději do 20. 1. 2017
Státní závěrečná zkouška 8. 2. – 9. 2. 2017

Letní termín SZZ

Odevzdání bakalářské práce do 28. 4. 2017
Termín splnění studijních povinností za 3. ročník 9. 5. 2017
Podání přihlášky ke SZZ nejpozději do 10. 5. 2017
Státní závěrečná zkouška 5. 6. – 16. 6. 2017

Podzimní termín SZZ

Odevzdání bakalářské práce do 30. 6. 2017
Termín splnění studijních povinností za 3. ročník 9. 9. 2017
Podání přihlášky ke SZZ nejpozději do 11. 9. 2017
Státní závěrečná zkouška 18. 9. - 22. 9. 2017

Termíny terénního cvičení

Terénní cvičení - podzimní termín 28. 9.  - 2. 10. 2016
Terénní cvičení - jarní termín bude upřesněno