EN

Jste zde

Informace pro nové studenty

Milé studentky, milí studenti,

děkujeme, že jste si ke svému dalšímu studiu vybrali VŠRR. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat důležité informace týkající se Vašeho budoucího studia.

Imatrikulace a předstudijní soustředění

V druhé polovině září 2017 se bude konat slavnostní imatrikulace, slavnostní uvedení studentů do akademické obce, a předstudijní soustředění, na kterém se dozvíte všechny důležité informace týkající se výuky a kde Vás zaškolíme do práce v SIS (školní informační systém).  Na imatrikulace je očekáván společenský oděv a je nutné se dostavit 30 - 45 min. před zahájením.

PRAHA

23. září 2017 studenti kombinované formy studia - Bezpečnostní management v regionech (bakalářské studium)
- od 10.00 hod. imatrikulace
- od 11.30 hod. předstudijní soustředění  

23. září 2017 studenti kombinované formy studia - Management rozvoje měst a regionů (bakalářské a navazující magisterské studium)
- od 14.00 hod. imatrikulace
- od 15.30 hod. předstudijní soustředění

26. září 2017 studenti prezenční formy studia - Bezpečnostní management v regionech (bakalářské studium)
- od 10.00 hod. imatrikulace
- od 11.30 hod. předstudijní soustředění  

26. září 2017 studenti prezenční formy studia - Management rozvoje měst a regionů (bakalářské a navazující magisterské studium)
- od 14.00 hod. imatrikulace
- od 15.30 hod. předstudijní soustředění 

Prosím, potvrďte svou účast emailem své studijní referentce nebo na studijni@vsrr.cz nejpozději 2 dny před konáním imatrikulace

BRNO

21. září 2017  studenti prezeční formy studia - všechny studijní programy
- od 11.00 hod. imatrikulace
- od 12.30 hod. předstudijní soustředění      

21. září 2017  studenti kombinované formy studia - všechny studijní programy
- od 15.00 hod. imatrikulace
- od 16.30 hod. předstudijní soustředění  

Prosím, potvrďte svou účast emailem emailem své studijní referentce nejpozději do 18.9.2017

Na předstudijním soustředení obdržíte přístup na SIS. SIS je pro Vás základním komunikačním nástrojem, naleznete zde rozvrh, budete se přihlašovat na termíny zkoušek, naleznete zde studijní  materiály, apod. Mezi důležité studijní materiály patří zejména studijní opory a tematické plány, které jsou vypracovány pro každý předmět. V tematickém plánu naleznete přesný harmonogram jednotlivých přednášek/cvičení, hodnotící metody a kritéria hodnocení. Studijní opora patří mezi základní literaturu a její nastudování je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu.

Zahájení výuky

Začátek výuky zimního semestru akademického roku 2017/2018 je stanoven na 2. října 2017 pro prezenční studium, pro kombinované studium na čtvrtek 5. října či sobotu 7. října 2017.

Jazyková výuka na VŠRR - pro bakalářský stupeň
Požádali bychom Vás o vyplnění rozřazovacího jazykového testu do 31. srpna – v odkazu: jazykový test. Anglický jazyk bude vyučován v několika úrovních, vyučovat se bude i pro začátečníky.
Pokud chcete studovat angličtinu pro začátečníky, přihlaste se, 1. otázku zodpovězte libovolně, test ukončete. Na konci testu máte možnost komentáře, zde napište stručnou poznámku, že jste začátečník. Německý a ruský jazyk bude vyučován v úrovni falešní začátečníci. Pokud jste se rozmysleli a chtěli byste studovat jiný cizí jazyk než jste uvedli na přihlášce o studiu, nevadí, udělejte test z nově vybraného jazyka, nemusíte nám o tom dávat vědět, informaci se dozvíme z testování. Mějte na paměti, že Vámi zvolený jazyk musí být pro Vás cizí, nesmí se jednat o Váš mateřský jazyk.

Přihlašovací jméno a heslo: „všrr“.

Po přihlášení do testu zapíše své jméno, příjmení a emailovou adresu. Studenti kombinované formy studia si mohou zvolit test z možnosti Angličtina, Němčina a Ruština. Test musí být vyplněn v časovém limitu 65 minut od započetí. K postupu do vyšší úrovně je potřeba určité procento správných odpovědí (70%). Pokud se tak nestane, test se sám ukončí a odešle. Tyto a další informace se Vám zobrazí také před započetím testu.

Absolventi VOŠ, přestupy z jiných VŠ

Pokud jste absolventem VOŠ nebo jste již studoval/a na jiné VŠ a uvažujete o složení ověřovacích zkoušek nebo uznání předmětů, řiďte se těmito pokyny.

Seznamovák 2017

Již třetím rokem se naše škola připojuje ke skvělému kolektivu největších českých univerzit na akci Seznamovák. Budeme velmi rádi, pokud se letos této akce zúčastníte právě vy a využijete tak možnosti seznámit se se svými spolužáky ještě předtím, než začne Váš 1. rok na vysoké škole. Seznamovací víkend proběhne v termínu 7. – 10. září 2017. Veškeré podrobnosti a informace ohledně přihlášení naleznete na http://seznamovakvsrr.weebly.com

Těšíme se na setkání se Vámi.

Za Vaše studijní oddělení