EN

Jste zde

Studijní průkazy ISIC, ALIVE

Od akademického roku 2015/2016 jsou všem studentům VŠRR vydávány studijní průkazy. Nutnost vydávání studijních průkazů vychází ze Zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), § 57, odstavec 1 a 2.

Studenti v prezenční formě studia obdrží personalizovaný (s logem a názvem školy) mezinárodní studijní průkaz ISIC. Průkaz ISIC umožňuje držitelům, kromě prokazování statutu studenta VŠRR, využívání různých výhod a slev v mnoha oblastech v ČR i zahraničí (výhodné cestovní pojištění, slevy v kulturních a sportovních zařízeních a ve vybraných obchodech apod.).

Studenti v kombinované formě studia obdrží personalizovaný studijní průkaz ALIVE. Tento průkaz slouží k prokazování totožnosti studenta VŠRR a opravňuje k využívání výhod a slev v mnoha oblastech v rámci České republiky (slevy v kulturních a sportovních zařízeních a v obchodech apod.).

K vydání průkazů je třeba odevzdat:

  • 1x fotografii průkazového formátu (na zadní straně jméno a datum narození, byla-li fotografie odevzdána v rámci zápisu, není třeba odevzdávat další),
  • vyplněnou a podepsanou Žádost o vystavení průkazu (k vyzvednutí v Knihovně VŠRR),
  • 290,- Kč (v ceně je obsažena výroba průkazu a platnost ISIC na jeden rok.

Výše uvedené doklady odevzdávají studenti v Knihovně VŠRR ve výpůjční době.

Po skončení platnosti průkazu je třeba zakoupit revalidační známku v ceně 180,- Kč.

V případě ztráty průkazu je možné zažádat o vystavení duplikátu v ceně 110,- Kč.

Studijní průkazy ISIC i ALIVE je možno využívat pro identifikaci v knihovně VŠRR a rovněž v knihovnách na území ČR a v zahraničí.

S veškerými dotazy Vám rádi poradíme na mailu: knihovna@vsrr.cz