EN

Jste zde

Bezpečnostní management v regionech

 

Staňte se vysokoškolsky vzdělaným odborníkem se širokým uplatněním v praxi veřejné správy

 • Bez přijímacích zkoušek
 • Bez matematiky
 • Vyučující jsou odborníci z praxe
 • Vynikající uplatnění absolventů
 • Přiměřená cena studia
 • Tři specializace v rámci oboru

V programu Bezpečnostní management v regionech si můžete vybrat ze specializací:

Bezpečnostně právní

Pro ty, kteří se chtějí uplatnit ve specializovaných a řídících profesích v resortu MV, Policie ČR, obecní a městské police, soukromých bezpečnostních službách.

Národní bezpečnost

Pro stávající i budoucí pracovníky v ústředních orgánů státní správy, bezpečnostních sborů na centrální i regionální úrovni, které spolupracují s ústředními orgány, u nevládních neziskových organizací.

Kriminalistika a kriminologie

Pro stávající i budoucí policisty, hasiče, strážníky, pracovníky bezpečnostních agentur a všechny, kteří se zajímají o to „jak studovat zločin“.
Prezenční studium
18 900 Kč za semestr
Kombinované studium
18 900 Kč za semestr

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 9 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají v sobotu nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.
 

Vysoká škola bez přijímacích zkoušek

Na VŠRR nemusíte být nervózní z přijímacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

 

Chci zaslat informace a studijní plán!


Uplatnění absolventů v praxi

 • Získáte právní znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon služby státních zaměstnanců ve správních úřadech.
 • Budete disponovat kompetencemi vyžadovanými při řešení bezpečnostních opatření, mimořádných událostí a krizových situací.
 • Naučíme vás komunikačním dovednostem a základním manažerským, ekonomickým a sociálním procesům.
 • Osvojíte si znalosti a praktické postupy managementu rizik, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v zajímavých a prestižních profesích s širokým uplatněním v praxi:

 • vedoucí pozice státních zaměstnanců ve státní správě;
 • vedoucí úředníci územních samosprávných celků;
 • specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení ve státní správě a samosprávě;
 • specialisté a řídící pracovníci v sektoru nestátních bezpečnostních služeb;
 • specialisté a řídící pracovníci v soukromém sektoru bezpečnostních služeb;
 • specialisté a řídící pracovníci v peněžnictví, pojišťovnictví, průmyslu a v jiných hospodářských sektorech.

Studijní plán

Název studijního programu: Bezpečnostní management v regionech
Název studijního oboru: Bezpečnostní management v regionech

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
I. semestr
Základy ústavního a veřejného právazkouškap
Kriminalistika - vybrané problémy Izápočetp
Analýza rizik Izápočetp
Základy ekonomiezkouškap
Informační systémy a kybernetická bezpečnostzkouškap
Bezpečnost a rozvoj v krajinězápočetpv
Základy udržitelného rozvojezápočetpv
Anglický jazyk 1zápočetpv
Německý jazyk 1zápočetpv
Ruský jazyk 1zápočetpv
II. semestr
Veřejná správa a její organizacezkouškap
Analýza rizik IIzkouškap
Kriminalistika - vybrané problémy IIzkouškap
Regionální a municipální ekonomikazkouškap
Základy sociologiezkouškap
Právní úprava identifikačních dokladůzápočetpv
Evropská uniezápočetpv
Technické prostředky ochrany objektůzápočetpv
Drogová kriminalitazápočetpv
Anglický jazyk 2 zápočetpv
Německý jazyk 2 zápočetpv
Ruský jazyk 2 zápočetpv
III. semestr
Správní právozkouškap
Kriminologiezkouškap
Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státechzkouškaP
Managementzápočetp
Regionální rozvoj regionů Evropyzkouškapv
Organizace v regionálním rozvojizkouškapv
Bezpečnost civilní letecké dopravy zápočetpv
Právní úprava pobytu cizincůzápočetpv
Anglický jazyk 3 zápočetpv
Německý jazyk 3 zápočetpv
Ruský jazyk 3 zápočetpv
IV. semestr
Krizový managementzkouškap
Bezpečnost obcí a regionůzkouškap
Prevence kriminalityzkouškap
Strategické plánovánízkouškap
Základy psychologiezkouškap
Odborná praxezápočetp
Právní úprava zbraní a střelivazápočetpv
Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionechzápočetpv
Veřejné financezápočetpv
Anglický jazyk 4 zápočetpv
Německý jazyk 4zápočetpv
Ruský jazyk 4zápočetpv
V. semestr
Regionální rozvoj zkouškap
Ochrana obyvatelstvazkouškap
Ekonomika krizových situacízkouškap
Základy účetnictví a podniková ekonomikazkouškap
Metodologie odborné práce zápočetp
Základy pracovního právazápočetpv
Právní úprava krizového řízení a požární ochranyzápočetpv
Projektový managementzápočetpv
Management ve veřejné správězápočetpv
Anglický jazyk 5 zkouškapv
Německý jazyk 5zkouškapv
Ruský jazyk 5zkouškapv
VI. semestr
Řízení lidských zdrojůzkouškap
Základy marketinguzkouškap
Bakalářský seminářzápočetp
Zpracování bakalářské prácezápočetp
Trestní právo a správní trestání zápočetpv
Právní aspekty činnosti veřejných sborůzápočetpv
Kohezní politikazápočetpv
Volitelné předměty
Aviation Security (přednášky v jazyce anglickém)zápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji Izápočetv
Němčina v regionálním rozvoji Izápočetv
Ruština v regionálním rozvoji Izápočetv
Angličtina on-line Izápočetv
Prezetační dovednosti v němčinězápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Němčina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Ruština v regionálním rozvoji IIzápočetv
Angličtina on-line IIzápočetv
Obchodní jednání v němčinězápočet
v

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předměthttp://www.vsrr.cz/cs/uchazeci/bc-bezpecnostni-management-v-regionech/predmety

Uplatnění a reference studentů tohoto oboru

Tuto školu jsem si vybral na základě doporučení mých kolegů, kteří právě na Vysoké škole regionálního rozvoje studovali přede mnou, a kterým tato škola dala nejen odborné zkušenosti, ale které i svým zaměřením obohatila stejně jako mě. Pracuji u Městské policie hl.m. Prahy jako vedoucí útvaru a již dnes mohu potvrdit, že podobnou školu se zaměřením na veřejnou správu a vše co s ní souvisí, bych jen velmi těžko hledal. Za toto tedy škole díky. Na této škole jsem studoval obor Management a regionální rozvoj. Rád bych však začal od začátku a to prvním dojmem. Protože jsem patřil do skupiny nejstarších studentů, byl první dojem pro mne velmi důležitý a do jisté míry i rozhodující. Pozitivní první dojem posílilo v prvé řadě studijní oddělení, kde jsem se setkal s vynikajícím přístupem a ochotou pomoci se zorientovat. V dalších letech jsme se pak potkávali s vynikajícími pedagogy, kteří nás dovedli až ke státnicím. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy, ale hlavně paní Mgr. Zoje Kalivodové CSc., vedoucí mé bakalářské práce za její úžasný přístup nejen ke mně, ale i k mým spolužákům, kterým vždy byla ochotná podat pomocnou ruku a stejně tak Ing. Václavu Kupkovi, CSc., který nám předal rozhodující znalosti z regionalistiky a měl s námi trpělivost. Při studiu jsem ocenil především aktuálnost a nové trendy v předávaných informacích, celkový přístup ke studentům, včetně velmi příjemného studijního prostředí. Škodou je, že na bakalářské studijní obory na této škole nenavazují magisterské programy, neboť jsem přesvědčen, že většina studentů by se ráda do dalšího studia na tuto školu vracela.

Bc. Václav Steinbauer

vedoucí ÚPOZ Městské policie hl. m. Prahy

Tím, že jsem si vybral ke studiu VŠRR, jsem určitě nepochybil. Dověděl jsem se pro mne věci do té doby nevídané. Tím mám na mysli např. ekonomiku ve smyslu mikro a makro. Pro můj profesní život byla důležitá regionalistika a management. Získané vědomosti využívám prakticky každodenně. Velmi jsem ocenil sestavení studijního programu. Pedagogický sbor a studijní oddělení byli perfektní. Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na mém vzdělávání.

Bc. Jan Horehleď

zástupce ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 11

V tomto oboru vyučují

Prostor pro vaše otázky

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Odpovídá:

Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc.
Garant studijního programu Bezpečnostní management v regionech


Číst všechny příspěvky