EN

Bezpečnostně právní

Bezpečnostně právní specializace se zaměřuje zejména na posílení výuky profilujících disciplín bezpečnostního a policejního charakteru a navazujících právních disciplín.

Studium této specializace je vhodné pro všechny, kteří mají zájem o uplatnění ve specializovaných a řídících profesích v resortu MV, Policie ČR, obecní a městské police, soukromých bezpečnostních službách.

Bezpečnostně právní specializaci můžete studovat v rámci bakalářského oboru Bezpečnostní management v regionech, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Uplatnění absolventa

  • vedoucí pozice státních zaměstnanců ve státní správě;
  • vedoucí úředníci územních samosprávných celků;
  • specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení ve státní správě a samosprávě;
  • specialisté a řídící pracovníci v sektoru nestátních bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v soukromém sektoru bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v peněžnictví, pojišťovnictví, průmyslu a v jiných hospodářských sektorech.