EN

Kriminalistika a kriminologie

Specializace Kriminalistika a kriminologie navazuje, posiluje a rozšiřuje výuku povinných  předmětů  Kriminalistiky a Kriminologie jako základu studijního programu Bezpečnostní management v regionech  o další poznatky a související disciplíny, zejména v oblasti vývoje kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů,  kriminologických aspektů extremismu a terorismu, trestním řízení, forenzní psychologii a kriminalistické balistice.

Studium této specializace je vhodné pro policisty, hasiče, strážníky, pracovníky bezpečnostních agentur a všechny, kteří se zajímají o to „jak studovat zločin“.

Kriminalistiku a kriminologii můžete studovat v rámci bakalářského oboru Bezpečnostní management v regionech, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Předměty

Uplatnění absolventa

  • vedoucí pozice státních zaměstnanců ve státní správě;
  • vedoucí úředníci územních samosprávných celků;
  • specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení ve státní správě a samosprávě;
  • specialisté a řídící pracovníci v sektoru nestátních bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v soukromém sektoru bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v peněžnictví, pojišťovnictví, průmyslu a v jiných hospodářských sektorech.