EN

Národní bezpečnost

V rámci specializace Národní bezpečnost se studenti zaměřují na problematiku bezpečnosti státu jako celku. Seznamují se základy bezpečnostních studií a principy fungování bezpečnostního systému České republiky.

Studium této specializace je zejména vhodné pro zájemce o působení v ústředních orgánech státní správy, bezpečnostních sborech na centrální úrovni, pozicích na regionální úrovni, které spolupracují s ústředními orgány, u nevládních neziskových organizací a pro zájemce o magisterské studium bezpečnostních studií.

Národní bezpečnost můžete studovat v rámci bakalářského oboru Bezpečnostní management v regionech, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Specializační předměty

  • Soudobé bezpečnostní hrozby
  • Bezpečnostní systém ČR: funkce, vazby, problémy
  • Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice
  • Úvod do studia zpravodajství a strategie
  • Strategická analýza ve veřejné správě

Uplatnění absolventa

  • Absolventi specializace se orientují v problematice aktuálních bezpečnostních hrozeb, strategie a přípravy strategických dokumentů a v kontextu jejich informační podpory. Výuka kombinuje akademickou excelenci s využitelností v praxi.
  • Je cíleně zaměřena na schopnost uplatnění znalostí a schopností v činnosti ústředních státních orgánů, na schopnost analytického myšlení a prezentaci výsledků.