EN

Studijní plán

Název studijního programu: Bezpečnostní management v regionech
Název studijního oboru: Bezpečnostní management v regionech

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
I. semestr
Základy ústavního a veřejného právazkouškap
Kriminalistika - vybrané problémy Izápočetp
Analýza rizik Izápočetp
Základy ekonomiezkouškap
Informační systémy a kybernetická bezpečnostzkouškap
Bezpečnost a rozvoj v krajinězápočetpv
Základy udržitelného rozvojezápočetpv
Činnost obecní policiezápočetpv
Anglický jazyk 1zápočetpv
Německý jazyk 1zápočetpv
Ruský jazyk 1zápočetpv
II. semestr
Veřejná správa a její organizacezkouškap
Analýza rizik IIzkouškap
Kriminalistika - vybrané problémy IIzkouškap
Regionální a municipální ekonomikazkouškap
Základy sociologiezkouškap
Právní úprava identifikačních dokladůzápočetpv
Evropská uniezápočetpv
Technické prostředky ochrany objektůzápočetpv
Drogová kriminalitazápočetpv
Anglický jazyk 2 zápočetpv
Německý jazyk 2 zápočetpv
Ruský jazyk 2 zápočetpv
III. semestr
Správní právozkouškap
Kriminologiezkouškap
Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státechzkouškaP
Managementzápočetp
Regionální rozvoj regionů Evropyzkouškapv
Organizace v regionálním rozvojizkouškapv
Bezpečnost civilní letecké dopravy zápočetpv
Právní úprava pobytu cizincůzápočetpv
Anglický jazyk 3 zápočetpv
Německý jazyk 3 zápočetpv
Ruský jazyk 3 zápočetpv
IV. semestr
Krizový managementzkouškap
Bezpečnost obcí a regionůzkouškap
Prevence kriminalityzkouškap
Strategické plánovánízkouškap
Základy psychologiezkouškap
Odborná praxezápočetp
Právní úprava zbraní a střelivazápočetpv
Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionechzápočetpv
Veřejné financezápočetpv
Anglický jazyk 4 zápočetpv
Německý jazyk 4zápočetpv
Ruský jazyk 4zápočetpv
V. semestr
Regionální rozvoj zkouškap
Ochrana obyvatelstvazkouškap
Ekonomika krizových situacízkouškap
Základy účetnictví a podniková ekonomikazkouškap
Metodologie odborné práce zápočetp
Základy pracovního právazápočetpv
Právní úprava krizového řízení a požární ochranyzápočetpv
Projektový managementzápočetpv
Management ve veřejné správězápočetpv
Anglický jazyk 5 zkouškapv
Německý jazyk 5zkouškapv
Ruský jazyk 5zkouškapv
VI. semestr
Řízení lidských zdrojůzkouškap
Základy marketinguzkouškap
Bakalářský seminářzápočetp
Zpracování bakalářské prácezápočetp
Trestní právo a správní trestání zápočetpv
Právní aspekty činnosti veřejných sborůzápočetpv
Kohezní politikazápočetpv
Volitelné předměty
Aviation Security (přednášky v jazyce anglickém)zápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji Izápočetv
Němčina v regionálním rozvoji Izápočetv
Ruština v regionálním rozvoji Izápočetv
Angličtina on-line Izápočetv
Prezetační dovednosti v němčinězápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Němčina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Ruština v regionálním rozvoji IIzápočetv
Angličtina on-line IIzápočetv
Obchodní jednání v němčinězápočet
v

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předmět