EN

Management cestovního ruchu

Specializace je zaměřena na osvojení si základních znalostí z managementu v oblasti cestovního ruchu. Jak vytvořit základní produkty cestovního ruchu, které oživí region? Jak nabízet region jako „produkt“ cestovního ruchu? A jak jej správně propagovat?

Specializace je určena pro všechny, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni nebo se této oblasti již věnují a chtějí si své znalosti prohloubit a „ucelit“.

Management cestovního ruchu můžete studovat v rámci bakalářského oboru Management rozvoje měst a regionů, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Uplatnění absolventa

  • specialista analytik, metodik v oblasti politiky firem a veřejné správy
  • specialista v oblasti strategie
  • specialista v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
  • specialista v oblasti územního a dopravního plánování