EN

Management ve veřejné správě

Řízení ve veřejné správě má celou řadu specifik oproti soukromému sektoru.

Specializace je určena pro stávající i budoucí vedoucí pracovníky obecních a městských úřadů a dalších úřadů a organizačních složek a úřadů jak státu, tak krajů a obcí. Pozornost je zaměřena na manažerské dovednosti ve specifickém prostředí veřejné správy.

Management ve veřejné správě můžete studovat v rámci bakalářského oboru Management rozvoje měst a regionů, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.