EN

Studijní plán

Název studijního programu: Regionální rozvoj
Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
I. semestr
Základy ekonomiezkouškap
Základy právazkouškap
Managementzkouškap
Regionalistikazkouškap
Mapy a GIS pro regionální rozvojzkouškap
Základy odborné práce a práce s informacemizápočetp
ICT pro regionální rozvoj 1zápočetpv
Anglický jazyk 1zápočetpv
Německý jazyk 1zápočetpv
Ruský jazyk 1zápočetpv
II. semestr
Základy urbanismuzkouškap
Veřejná správazkouškap
Strategické plánování a řízení obcí a regionůzkouškap
Regionální a municipální ekonomikazkouškap
Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvojizkouškap
Evropská uniezápočetpv
Základy sociologiezápočetpv
Základy marketinguzápočetpv
Řízení lidských zdrojůzápočetpv
ICT pro regionální rozvoj 2zápočetpv
Anglický jazyk 2 zápočetpv
Německý jazyk 2 zápočetpv
Ruský jazyk 2 zápočetpv
III. semestr
Územní plánovánízkouškap
Cestovní ruchzkouškap
Veřejné financezkouškap
Socioekonomická geografiezkouškaP
Základy psychologiezápočetpv
Kohezní politika zápočetpv
Základy udržitelného rozvojezápočetpv
ICT: ECDLzkouškapv
Anglický jazyk 3 zápočetpv
Německý jazyk 3 zápočetpv
Ruský jazyk 3 zápočetpv
IV. semestr
Krajinné plánovánízkouškap
Rozvoj venkovazkouškap
Krizový managementzkouškap
Správní právozkouškap
Základy politologiezápočetpv
Management cestovního ruchuzápočetpv
Evropská unie IIzápočetpv
Training and Development Managementzápočetpv
Anglický jazyk 4 zápočetpv
Německý jazyk 4zápočetpv
Ruský jazyk 4zápočetpv
V. semestr
Regionální rozvoj a regionální politikazkouškap
Environmentální aspekty regionálního rozvojezkouškap
Projektový managementzkouškap
Odborná praxezápočetp
Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů zápočetpv
Personalistika v nepodnikatelské sféřezápočetpv
Ochrana obyvatelstvazápočetpv
Marketing cestovního ruchuzápočetpv
Regionální rozvoj regionů Evropyzápočetpv
Bezpečnost a rozvoj v krajinězápočetpv
Aktuální otázky veřejné správyzápočetpv
Anglický jazyk 5 zkouškapv
Německý jazyk 5zkouškapv
Ruský jazyk 5zkouškapv
VI. semestr
Management ve veřejné správězkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvojezkouškap
Bakalářský seminářzápočetp
Zpracování bakalářské prácezápočetp
Bezpečnost obcí a regionůzápočetpv
Případové studie z cestovního ruchuzápočetpv
Manažerské dovednostizápočetpv
Právní aspekty životního prostředí v regionechzápočetpv
Problematika brownfields v regionechzápočetpv
Aktuální otázky EUzápočetpv
Inovace jako nástroj regionálního rozvojezápočetpv
Volitelné předměty
Ekonomika krizových situacízápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji Izápočetv
Němčina v regionálním rozvoji Izápočetv
Ruština v regionálním rozvoji Izápočetv
Angličtina on-line Izápočetv
Prezetační dovednosti v němčinězápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Němčina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Ruština v regionálním rozvoji IIzápočetv
Angličtina on-line IIzápočetv
Obchodní jednání v němčinězápočetv

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předmět