EN

Územní management

Problematika optimálního uspořádání funkčních a prostorových vazeb v regionu není „jen“ otázkou architektů a územních plánovačů, ale stále více se posouvá k organizaci a řízení procesů v území. Studium se zaměří na aktivity, které ovlivňují rozvoj území s důrazem na procesy územního plánování.

Studium je vhodné nejen pro stávající a budoucí pracovníky úřadů územního plánování, ale i pro investory a developery, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru.

Územní management můžete studovat v rámci bakalářského oboru Management rozvoje měst a regionů, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.