EN

Životní prostředí a rozvoj

Ochrana a tvorba životního prostředí je jednou z velkých výzev naší budoucnosti. Jak ale správně skloubit potřeby fungování území, jeho ekonomický a společenský rozvoj s ochranou složek životního prostředí (vody, ovzduší a půdy) a hodnot přírody a krajiny?

Studium této specializace se soustředí právě na tyto otázky a je vhodné pro všechny, kdo chtějí ve své praxi skloubit jak ochranu prostředí, tak jeho rozvoj.

Životní prostředí a rozvoj můžete studovat v rámci bakalářského oboru Management rozvoje měst a regionů, kde vám bude do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.