EN

Jste zde

Formy studia

Na VŠRR vycházíme maximálně vstříc časovým potřebám našich studentů. Proto si u nás můžete vybrat mezi prezenční formou studia, která vyžaduje denní účast, a kombinovanou formou studia, která umožňuje studovat při zaměstnání a je vhodná pro časově vytíženější studenty.

 

Bakalářské studium

Prezenční forma studia

Školné 18 900 Kč/semestr

Standardní délka studia : 3 roky

Výuka a zkoušky probíhají v pracovních dnech.

Prezenční forma studia probíhá ve všední dny  (zpravidla od 9:00) a student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími.

Kombinovaná forma studia

Školné: 18 900 Kč/semestr

Standardní délka studia: 3 roky

Výuka a zkoušky probíhají v sobotu nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 13x za semestr.

Kombinovaná forma je vhodná především pro uchazeče, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Přímá výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla 13x za semestr, vždy v sobotu nebo v odpoledních a večerních hodinách v jednom pracovním dni formou intenzivních skupinových konzultací. Studenti mají možnost využít i individuálních konzultací vyučujících. Pro samostudium jsou studentům ve studijním informačním systému k dispozici studijní opory, obsahující kromě vlastní látky i příklady testových položek, shrnutí a odkazy na příslušné odborné prameny, což napomáhá ke snadnější orientaci ve studované problematice.


Magisterské studim

Prezenční forma studia

Školné 23 900 Kč

Standardní délka studia : 2 roky

Výuka a zkoušky probíhají v pracovních dnech.

Prezenční forma studia probíhá ve všední dny  (zpravidla od 9:00) a student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími.

Kombinovaná forma studia

Školné: 23 900 Kč

Standardní délka studia: 2 roky

Výuka a zkoušky probíhají v sobotu nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 13x za semestr.

Kombinovaná forma je vhodná především pro uchazeče, kteří chtějí studovat při zaměstnání. Přímá výuka v kombinované formě studia probíhá zpravidla 13x za semestr, vždy v sobotu nebo v odpoledních a večerních hodinách v jednom pracovním dni formou intenzivních skupinových konzultací. Studenti mají možnost využít i individuálních konzultací vyučujících. Pro samostudium jsou studentům ve studijním informačním systému k dispozici studijní opory, obsahující kromě vlastní látky i příklady testových položek, shrnutí a odkazy na příslušné odborné prameny, což napomáhá ke snadnější orientaci ve studované problematice.