EN

Jste zde

Management rozvoje měst a regionů

Chcete prohloubit své znalosti regionálního rozvoje? Máte ambice uplatnit se na manažerských funkcích ve svém městě nebo regionu?

Studujte navazující magisterský obor zaměřený na regionální problematiku. Rozšiřte své manažerské a dovednosti a zvyšte své šance na trhu práce.Staňte se odborníkem na regionální disciplíny.


V magisterském oboru Management rozvoje měst a regionů si můžete vybrat ze specializací:

Management cestovního ruchu v regionech

Pro ty, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni.

Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech

Pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi a chtějí si osvojit základní psychologické a manažerské dovednosti pro práci s nimi.

Bezpečnostní management v regionech

Pro ty, kteří se chtějí uplatnit ve specializovaných a řídících profesích v oblasti bezpečnosti na úrovni komunální politiky v resortu Policie ČR, obecní a městské police, soukromých bezpečnostních službách.
Prezenční studium
23 900 Kč za semestr
Kombinované studium
23 900 Kč za semestr

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 9 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají jeden den o víkendu, nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.

Vysoká škola bez přijímacích zkoušek

Na VŠRR nemusíte být nervózní z příjmacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Chci zaslat informace a studijní plán!


Uplatnění absolventů v praxi

Magisterský studijní program Management rozvoje měst a regionů obsahově přímo navazuje na baklářské studium na VŠRR. Magisterské studium probhlubuje teoretické i praktické znalosti studentů a má za cíl připravit studenty pro kvalitní uplatnění v praxi.


Studijní plán

Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

 

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
1.ročník
Management IIzápočet, zkouškap
Socioekonomická geografie IIzápočet, zkouškap
Teorie a praxe rozvoje měst a obcízápočet, zkouškap
Teorie regionálního rozvojezápočet, zkouškap
Regionální analýzazápočet, zkouškap
Management obcí měst a regionůzápočet, zkouškap
Politika územního rozvojezápočet, zkouškap
Správní právo II a správní řízenízápočet, zkouškap
Veřejné finance IIzápočet, zkouškap
Terénní cvičenízápočetp
Lidské zdroje v regionechzápočet, zkouškapv
Plánování a rozvoj v krajinězápočet, zkouškapv
2. ročník
Lokální rozvoj a jeho managementzápočet, zkouškap
Regionální struktury ČR a Evropyzápočet, zkouškap
Bezpečnostní mangement v regionechzápočet, zkouškap
Regionální rozvoj a regionální politika IIzápočet, zkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvoje IIzápočet, zkouškap
Urbánní rozvoj a politikazápočet, zkouškap
Enviromentální otázky rozvoje regionůzápočet, zkouškapv
Programy a projekty regionálního a lokálního rozvojezápočet, zkouškapv
Diplomový seminářzápočetp
Odborná praxezápočetp
Zpracování diplomové prácezápočetp

 

p - povinný předmět

pv - povinně volitelný předmět

profilové předměty = okruhy otázek k SZZ