EN

Studijní plán

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
1.ročník
Management IIzápočet, zkouškap
Socioekonomická geografie IIzápočet, zkouškap
Teorie a praxe rozvoje měst a obcízápočet, zkouškap
Teorie regionálního rozvojezápočet, zkouškap
Regionální analýzazápočet, zkouškap
Management obcí měst a regionůzápočet, zkouškap
Politika územního rozvojezápočet, zkouškap
Správní právo II a správní řízenízápočet, zkouškap
Veřejné finance IIzápočet, zkouškap
Terénní cvičenízápočetp
Lidské zdroje v regionechzápočet, zkouškapv
Plánování a rozvoj v krajinězápočet, zkouškapv
2. ročník
Lokální rozvoj a jeho managementzápočet, zkouškap
Regionální struktury ČR a Evropyzápočet, zkouškap
Bezpečnostní mangement v regionechzápočet, zkouškap
Regionální rozvoj a regionální politika IIzápočet, zkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvoje IIzápočet, zkouškap
Urbánní rozvoj a politikazápočet, zkouškap
Enviromentální otázky rozvoje regionůzápočet, zkouškapv
Programy a projekty regionálního a lokálního rozvojezápočet, zkouškapv
Diplomový seminářzápočetp
Odborná praxezápočetp
Zpracování diplomové prácezápočetp

 

p - povinný předmět

pv - povinně volitelný předmět