EN

Jste zde

Management rozvoje měst a regionů

Láká Vás jistota práce ve veřejných službách? Chcete přispět ke zlepšení strategického plánování a řízení Vaší obce či regionu? Studujte obor zaměřený na osvojení manažerských dovedností ve státní správě a samosprávě.

Naučte se řídit region manažersky, strategicky a transparentně. Studujte regionální ekonomiku a politiku, cestovní ruch, životní prostředí a další regionální disciplíny.

 • Bez přijímacích zkoušek
 • Bez matematiky
 • Učitelé jsou odborníci z praxe
 • Vynikající uplatnění absolventů
 • Přiměřená cena studia
 • Šest specializací v rámci oboru

V oboru Management rozvoje měst a regionů si můžete vybrat ze specializací:

Novinka: Management evropských projektů

Pro ty, kdo chtějí pochopit problematiku evropských fondů a naučit se praktikcky připravovat evropské projekty.

Management cestovního ruchu

Pro ty, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni.

Management a rozvoj lidských zdrojů

Pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi a chtějí si osvojit základní psychologické a manažerské dovednosti pro práci s nimi.

Management ve veřejné správě

Pro stávající i budoucí vedoucí pracovníky obecních a městských úřadů a dalších úřadů a organizačních složek a úřadů státu, krajů a obcí.

Územní management

Pro stávající a budoucí pracovníky úřadů územního plánování, ale i pro investory a developery, jak z veřejného, tak i soukromého sektoru.

Životní prostředí a rozvoj

Pro ty, kdo chtějí ve své praxi skloubit potřeby fungování území s ochranou složek životního prostředí a hodnot přírody a krajiny.
Prezenční studium
18 900 Kč za semestr
Kombinované studium
18 900 Kč za semestr

Intenzivní studium v prezenční formě

Výuka a zkoušky prezenčního studia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 9 hodin. Student je povinen účastnit se stanoveného počtu hodin výuky, během níž je v přímém kontaktu s vyučujícími. Status studenta a z toho vyplývající výhody.

Kombinované studium s flexibilním rozvrhem

Výuka a zkoušky kombinovaného studia probíhají v sobotu nebo v odpoledních či večerních hodinách v pracovní den, zpravidla 10x za semestr. Kombinovaná forma je vhodná především pro studium při zaměstnání.

Vysoká škola bez přijímacích zkoušek

Na VŠRR nemusíte být nervózní z příjmacích zkoušek. Součástí přijímacího řízení je pouze rozhovor o budoucím studiu a vaší motivaci.

Chci zaslat informace a studijní plán!


Uplatnění absolventů v praxi

 • Hlouběji pochopíte fungování institucí, které zabezpečují rozvoj a správu měst a regionů
 • Osvojíte si dovednosti posuzovat územní data a informace včetně bezpečnostních aspektů
 • Naučíte se zpracovávat či pořizovat koncepční a strategické dokumenty, zejména na lokální, mikroregionální a regionální úrovni
 • Získáte kompetence pro rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje obnáší
 • Získáte dovednosti týkající se vedení lidí, řízení lidských zdrojů a efektivní komunikace

Díky důrazu na mezioborové znalosti a dovednosti naleznou absolventi uplatnění v široké škále institucí, zejména v oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních a dále v poradenských a implementačních agenturách při tvorbě a realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje v zajímavých a prestižních profesích.


Studijní plán

Název studijního programu: Regionální rozvoj
Název studijního oboru: Management rozvoje měst a regionů

Název předmětuZpůsob ukončeníTyp předmětu*
I. semestr
Základy ekonomiezkouškap
Základy právazkouškap
Managementzkouškap
Regionalistikazkouškap
Mapy a GIS pro regionální rozvojzkouškap
Základy odborné práce a práce s informacemizápočetp
ICT pro regionální rozvoj 1zápočetpv
Anglický jazyk 1zápočetpv
Německý jazyk 1zápočetpv
Ruský jazyk 1zápočetpv
II. semestr
Základy urbanismuzkouškap
Veřejná správazkouškap
Strategické plánování a řízení obcí a regionůzkouškap
Regionální a municipální ekonomikazkouškap
Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvojizkouškap
Evropská uniezápočetpv
Základy sociologiezápočetpv
Základy marketinguzápočetpv
Řízení lidských zdrojůzápočetpv
ICT pro regionální rozvoj 2zápočetpv
Anglický jazyk 2 zápočetpv
Německý jazyk 2 zápočetpv
Ruský jazyk 2 zápočetpv
III. semestr
Územní plánovánízkouškap
Cestovní ruchzkouškap
Veřejné financezkouškap
Socioekonomická geografiezkouškaP
Základy psychologiezápočetpv
Kohezní politika zápočetpv
Základy udržitelného rozvojezápočetpv
ICT: ECDLzkouškapv
Anglický jazyk 3 zápočetpv
Německý jazyk 3 zápočetpv
Ruský jazyk 3 zápočetpv
IV. semestr
Krajinné plánovánízkouškap
Rozvoj venkovazkouškap
Krizový managementzkouškap
Správní právozkouškap
Základy politologiezápočetpv
Management cestovního ruchuzápočetpv
Evropská unie IIzápočetpv
Training and Development Managementzápočetpv
Anglický jazyk 4 zápočetpv
Německý jazyk 4zápočetpv
Ruský jazyk 4zápočetpv
V. semestr
Regionální rozvoj a regionální politikazkouškap
Environmentální aspekty regionálního rozvojezkouškap
Projektový managementzkouškap
Odborná praxezápočetp
Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů zápočetpv
Personalistika v nepodnikatelské sféřezápočetpv
Ochrana obyvatelstvazápočetpv
Marketing cestovního ruchuzápočetpv
Regionální rozvoj regionů Evropyzápočetpv
Bezpečnost a rozvoj v krajinězápočetpv
Aktuální otázky veřejné správyzápočetpv
Anglický jazyk 5 zkouškapv
Německý jazyk 5zkouškapv
Ruský jazyk 5zkouškapv
VI. semestr
Management ve veřejné správězkouškap
Aktuální otázky regionálního rozvojezkouškap
Bakalářský seminářzápočetp
Zpracování bakalářské prácezápočetp
Bezpečnost obcí a regionůzápočetpv
Případové studie z cestovního ruchuzápočetpv
Manažerské dovednostizápočetpv
Právní aspekty životního prostředí v regionechzápočetpv
Problematika brownfields v regionechzápočetpv
Aktuální otázky EUzápočetpv
Inovace jako nástroj regionálního rozvojezápočetpv
Volitelné předměty
Ekonomika krizových situacízápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji Izápočetv
Němčina v regionálním rozvoji Izápočetv
Ruština v regionálním rozvoji Izápočetv
Angličtina on-line Izápočetv
Prezetační dovednosti v němčinězápočetv
Angličtina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Němčina v regionálním rozvoji IIzápočetv
Ruština v regionálním rozvoji IIzápočetv
Angličtina on-line IIzápočetv
Obchodní jednání v němčinězápočetv

*Vysv.: p = povinný předmět, pv = povinně volitelný předmět, v = volitelný předmět

Uplatnění a reference studentů tohoto oboru

Při výběru vysoké školy jsem s radostí uvítala možnost studovat na nově se otevírající pobočce VŠRR v Brně. Studijní obor Management rozvoje měst a regionů s portfoliem předmětů, jež tento obor zahrnuje, je přesně to, co jsem dlouho hledala. Jako komunální politik se touto problematikou zabývám dlouhodobě a jsem ráda, že své praktické zkušenosti mohu završit studiem, jež je pro každého, nejen komunálního, politika přínosné, neboť nabízí široké spektrum získaných vědomostí a absolvent nezůstane pouze úzce vyprofilován.

Škola je přátelská, zaměstnanci školy jsou profesionální a kvalifikovaní a studium mi otevřelo nové obzory nejen na poli profesním, ale i soukromém.

Jarmila Kouřilová

studentka 2. ročníku VŠRR v Brně, jihomoravská komunální politička
Tuto školu jsem si zvolila hlavně díky nabízené specializaci Management cestovního ruchu.
Na naší škole oceňuji individuální přístup studijního oddělení ke studentům.
Již v prvním roce studia jsem měla možnost zúčastnit se programu Erasmus + a strávit tři měsíce na Maltě, kde jsem procvičila svoji angličtinu a získala nové zkušenosti. 
Výuka je systematická a je nám na každý předmět poskytovaná Studijní opora, která slouží jako materiál ke zkouškám, což hodnotím velmi kladně.
Líbí se mi, že každý půl rok jezdíme na exkurzi, kde je možnost se blíže seznámit se spolužáky.

Šištíková Adele

studentka 3. ročníku VŠRR

Vysokú školu regionálniho rozvoje som si vybral preto, lebo na Slovensku nie je možné študovať odbor: Management regionálniho rozvoje. Taktiež ma veľmi zaujali predmety, ktoré sa vyučujú a najmä to, že nás naozaj učia ľudia, ktorí vedia o čom rozprávajú.  Čiže prednášky sú zaujímavé a hlavne nie je to také, že si prídem do školy odsedieť prednášku a odídem domov. Určite mi to dáva aj niečo do života a hlavne do môjho budúceho "pracovného" života. Okrem spomínaných vecí vyššie sa mi na škole najviac páči štúdijné oddelenie, kde sa dá priateľskou cestou vyriešiť akýkoľvek problém. Poloha školy je tiež celkom dobrá, keďže škola sa nachádza v hotely máme možnosť si počas prestávky odbehnúť na dobré teplé jedlo, ktoré nás naplní energiou na ďalšie hodiny. :) 

Dušan Beňo

student 2. ročníku VŠRR v Brně

Jsem velmi ráda, že právě takto zaměřené studium je k dispozici v naší městské části a měla jsem tedy možnost jej zde navštěvovat. Studium mě nejen velmi bavilo, za což bych chtěla poděkovat všem přednášejícím, jejichž přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné, ale myslím, že mohu klidně říci, že jsem v průběhu let měla nesčetněkrát příležitost znovu čerpat z toho, co mi tato škola dala. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí. Ve funkci starostky, kterou zastávám druhé volební období, mi získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo. Jen jedné věci mi bylo líto: že zde nebyla možnost navazujícího magisterského studia, takže jsem byla nucena pokračovat ve studiu na jiné škole. Nicméně i v tom mi tato škola pomohla. Bez kvalitních základů by pokračování bylo zcela jistě těžší.

Přeji všem pedagogům hodně sil a nadšení pro jejich práci a studentům pak chuť a sílu se učit – stojí to za to!

Mgr. Jitka Synková

absolventka VŠRR, starostka Městské části Praha 17

Studium na VŠRR mi přineslo mnoho zkušeností. Nejdůležitější pro mě je, že jsme relativně malá škola, tudíž jsme taková velká rodina. Nejsme pro vyučující jen číslo, jako je tu u ostatních VŠ, ale tím, že se relativně všichni známe je vše příjemnější. Nemusím se bát zajít za kýmkoli. Vyučující jsou zde vnímaví a ochotni poradit s čímkoli. Co se týče předmětů, jsou velice zajímavé. Samozřejmě pro každého jiný, ale když to zhodnotím v celku, o problematice regionálního rozvoje jsme se dozvěděli mnoho. Výhodou také je, že jsme sice VŠ regionálního rozvoje, ale osnovy jsou zaměřeny také na management a na nyní nově otevřený obor. Na pobyt v rámci Erasmu jsem z osobních důvodu nemohla vyjet, ale co jsem slyšela od ostatních kolegů, tak byli velice spokojeni. Výběru školy absolutně nelituji. Tři roky strávené v příjemném prostředí, se skvělým kolektivem jako studentů, tak i vyučujících - co více si student může přát.

Michaela Špačková

absolventka VŠRR

Tuto školu jsem si vybral, jelikož jsem na ní dostal velice dobré reference od bývalých a současných studentů. Nyní, po dvou letech studia na škole, mohu říci, že reference neklamaly. Školu mohu pochválit ve všech směrech - je moderně vybavená, profesoři mají zajímavé přednášky a jsou ochotni konzultovat případné další dotazy, týkající se daného předmětu. Mohu říci, že škola mne vědomostně velmi obohatila.

Martin Kačeriak

absolvent VŠRR

Na Vysokou školu regionálního rozvoje jsem si podala přihlášku díky výborným referencím absolventů studia a také široké nabídce předmětů, které zahrnují nabízené obory. Během tříletého studia jsem měla možnost účastnit se mnoha konferencí na půdě školy jak v českém jazyce, tak i v německém. Obrovskou zkušeností a zážitkem byla pro mne pracovní stáž v Německu v rámci programu Erasmus, který škola nabízí. Pobyt trval tři měsíce a za tu dobu jsem se výrazně zdokonalila v jazyce, poznala cizí kulturu a zvyky, nové lidi, fungování německého systému veřejné správy, a navštívila jsem města a památky, které bych bez Erasmu nepoznala. Studium na vysoké škole regionálního rozvoje doporučuji všem uchazečům o studium vysoké školy.

Adéla Krejčová

absolventka VŠRR

Proč tato škola? Pracoval jsem 18 let v zahraničí, kde pojem regionalistika nebyl jenom pojem, ale součástí oficiální státní politiky. Zaujaly mě tyto nové vědní i společenské jevy. Dojem ze studia mám ten nejlepší, perfektní zázemí na studijním oddělení, fundovaný kádr vyučujících, někteří již bohužel učí v nebi, neskonalá trpělivost s námi zaměstnanými studenty, kteří studovali při zaměstnání a neustále jsme něco "doháněli", spousta praktických informací. Nechci nikoho vyzdvihovat, všichni byli skvělí, jenom děkuji paní doktorce Nečasové, která mě přivedla k pokoře. Poděkování si zaslouží i pan Mgr. Radim Žiška - vedoucí mé bakalářské práce, jenž mi otevřel cestu do nitra mé duše a přivedl k nekončícímu zájmu o zadané téma.

Uplatnění: V mém případě určitě došlo k propojení dlouholeté praxe s teorií; jsem od roku 1991 OSVČ a zaměstnanec ve vlastní firmě, obor autoškola, školení řidičů, autodoprava a poradenství v dopravě. Protože musím neustále jednat se státními orgány na všech úrovních, studiem jsem mimo jiné získal tzv. "úřední neboli jednací jazyk", orientaci ve správním a soudním řízení a neposlední v řadě jako lektor a vyučující potvrzení svých schopností i předepsaným vzděláním. Navíc jsem si ověřil, že věkem mozek nestárne, letos mám již podanou přihlášku na další studium. Závěrem doporučuji tuto školu zájemcům s humanitním zaměřením, škála zajímavých předmětů je velmi rozmanitá. Pokud vznikne třída jako ta naše, kde byla velmi dobrá spolupráce při poskytování si vzájemně podkladů z přednášek, pak bude studium snazší.

Bc. Egon Zelinka

majitel autoškoly ALTERNATIV spol. s r.o.

Do „školy“ jsem se vracela po 20 letech a měla jsem štěstí s výběrem. VŠRR je ideální pro člověka, který se rozhodl zjistit své možnosti a obohatit se o vědomosti i v pozdějším věku, jako třeba já. Byla pro mě příjemná zdejší atmosféra, přístup profesorů i lidí ze studijního oddělení, na které vzpomínám a budu vzpomínat ráda a s úctou. Se svými i získanými vědomostmi fungování veřejné správy ze studia VŠRR jsem měla náskok i při navazujícím magisterském studiu, které bych zcela jistě studovala zde, kdyby ta možnost byla. Děkuji všem, kteří se na mém další vzdělávání podíleli, za přístup, pochopení a také za to, že díky jim jsem dokázala jít dál.

Ing. Miroslava Novotná

absolventka VŠRR, ekonomka, Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje

V tomto oboru vyučují

Prostor pro vaše otázky

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Odpovídá:

Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D
garant studijního oboru Management rozvoje měst a regionů


Číst všechny příspěvky