EN

Bezpečnostní management v regionech

V rámci specializace Bezpečnostní management v regionech se studenti zaměřují na problematiku řízení bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Seznamují se základy bezpečnostních studií a principy fungování bezpečnostního systému České republiky. Absolventi specializace se orientují v problematice aktuálních bezpečnostních hrozeb, projevech extremismu a terorismu, strategii řízení a vypořádání rizik, přípravy strategických krizových dokumentů  v kontextu jejich informační podpory.

Výuka kombinuje akademickou excelenci s využitelností v praxi. Je cíleně zaměřena na schopnost uplatnění znalostí a dovedností v činnosti ústředních státních orgánů a nestátních organizací zaměřených na zajišťování a řízení bezpečnosti, na schopnost analytického myšlení a prezentaci výsledků. Studium této specializace je zejména vhodné pro zájemce o působení v ústředních orgánech státní správy, bezpečnostních sborech na centrální úrovni, pozicích na regionální úrovni, které spolupracují s ústředními orgány, u nevládních neziskových organizací a organizací soukromého sektoru  v oblasti středního a vyššího bezpečnostního managementu.

Specializaci Bezpečnostní management v regionech můžete studovat v rámci navazujícího magisterského oboru Management rozvoje měst a regionů, kde vám bude do výuky od 2. semestru studia zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Uplatnění absolventů

  • vedoucí pozice státních zaměstnanců ve státní správě;
  • vedoucí úředníci územních samosprávných celků;
  • specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení ve státní správě a samosprávě;
  • specialisté a řídící pracovníci v sektoru nestátních bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v soukromém sektoru bezpečnostních služeb;
  • specialisté a řídící pracovníci v peněžnictví, pojišťovnictví, průmyslu a v jiných hospodářských sektorech.