EN

Management cestovního ruchu v regionech

Specializace připravuje odborníky pro manažerské a koncepční činnosti v soukromém i veřejném sektoru cestovního ruchu. Výuka orientovaná zejména na management a marketing cestovního ruchu je účelně doplňována o další dimenze cestovního ruchu, programování a projektování v cestovním ruchu. Specializace klade silný důraz na multidisciplinární pojetí výuky, přičemž zohledňuje regionální specifika rozvoje cestovního ruchu. Jak vytvořit základní produkty cestovního ruchu, které oživí region? Jak nabízet region jako „produkt“ cestovního ruchu? A jak jej správně propagovat?


Student specializace během studia získává řadu konkrétních praktických kompetencí a dovedností. Jako absolvent je schopen řešit složité otázky spojené s rozvojem cestovního ruchu, formulovat strategické záměry, navrhovat rozvojové projekty a podílet se na tvorbě a uskutečňování koncepcí rozvoje cestovního ruchu. Mimoto je odborně připraven na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby jeho rozhodování mělo komplexní charakter.

Uplatnění absolventů této specializace:

Absolventi specializace v navazujícím magisterském studiu nacházejí široké praktické uplatnění jak v podnikatelských činnostech v oblasti cestovního ruchu (zejména v managementu domácích i zahraničních firem), tak v institucích národní, regionální i lokální veřejné správy.
Specializace je určena pro všechny, kdo se chtějí věnovat oblasti cestovního ruchu a jeho propagace na lokální a regionální úrovni nebo se této oblasti již věnují a chtějí si své znalosti prohloubit a „ucelit“.
Do výuky zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.


Uplatnění absolventa

  • specialista analytik, metodik v oblasti politiky firem a veřejné správy
  • specialista v oblasti strategie
  • specialista v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
  • specialista v oblasti územního a dopravního plánování