EN

Management a rozvoj lidských zdrojů v regionech

Jakýkoli rozvoj, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru se neobejde bez lidského faktoru. Dá se říci, že „bez lidí není rozvoj“. Jak tedy udržet, rozvíjet a motivovat „lidské zdroje“, aby se optimálně podílely na rozvoji organizace, úřadu či regionu?

Specializace je určena pro ty, kdo chtějí pracovat s lidmi a chtějí si osvojit základní psychologické a manažerské dovednosti pro práci s nimi.

Do výuky bude zařazen v každém semestru jeden specializační předmět.