EN

Jste zde

Přestup z jiné VŠ

V současné chvíli je možné v rámci spřestupu z jiné VŠ zkrátit studium pouze v bakalářském stupni studia.

Uchazeči, kteří přicházejí na VŠRR z jiné vysoké školy, nebo v minulosti studovali na jiné VŠ, mohou požádat o uznání předmětů z předchozího studia, pokud od ukončení studia neuběhlo více než 5 let (r. 2011 včetně).

Na studijní oddělení VŠRR je třeba doložit:

  • Potvrzený výpis absolvovaných předmětů ukončených zápočtem či zkouškou
  • Potvrzené sylaby absolvovaných předmětů
  • Vyplnit žádost o uznání předmětů. Formulář žádosti. VŠRR posoudí míru shody studovaných předmětů.

Možnosti zkrácení doby studia (konkrétní možnost zkrácení studia se dozvíte, po provedení srovnávací analýzy předmětů, níže jsou uvedeny pouze maximální možná zkrácení)

Management rozvoje měst a regionů (Bc.)

  • 2 roky (4 semestry)

Bezpečnostní management v regionech (Bc.)

  • 2 roky (4 semestry)

Student při zapisování předmětů na jednotlivé semestry nemusí dodržovat posloupnost doporučenou ve standardním studijním plánu, ale zapisuje si předměty v semestrech podle vlastního uvážení. Kromě pevně stanovených prerekvizit, tedy předmětů, které na sebe navazují.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na:

tel.: 234 718 718

e-mail: info@vsrr.cz