EN

Jste zde

Pro absolventy VOŠ

Absolventi VOŠ mají možnost studovat bakalářský studijní program ve zkrácené době studia.

Při uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ se řídíme doporučeními Akreditační komise. Profilové předměty bakalářský studijních programů, které jsou rozhodující pro dosažení cílů studia a profilu absolventa studijního programu, musí studenti vystudovat přímo na VŠRR.

Zkrácená doba studia je závislá na míře shody předmětů absolvovaných na VOŠ s předměty zvoleného studijního programu na VŠRR. V případě zájmu o analýzu zkrácené doby studia nás neváhejte kontaktovat. Do emailu, adresovaného na info@vsrr.cz, připojte:

  • výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných/studovaných na VOŠ
  • sylaby absolvovaných předmětů

Možnosti zkrácení doby studia (konkrétní možnost zkrácení studia se dozvíte, po provedení srovnávací analýzy předmětů, níže jsou uvedeny pouze maximální možná zkrácení)

Management rozvoje měst a regionů (Bc.)

  • 2 roky (4 semestry)

Bezpečnostní management v regionech (Bc.)

  • 2 roky (4 semestry)

Předměty absolvované na VOŠ Vám mohou být uznány pokud:

  • Od Vašeho absolutoria neuběhlo více než 5 let (absolutorium nejpozději v roce 2011)
  • Dodáte potvrzený výpis zkoušek a zápočtů z předmětů absolvovaných na Vaší VOŠ
  • Dodáte potvrzené anotace a sylaby absolvovaných předmětů
  • Dodáte kopii Výkazu o studiu na Vaší VOŠ
  • Složíte ověřovací zkoušku v interním systému VŠRR. Ověřovací zkouškou se prokazuje úroveň znalostí předmětů absolvovaných na VOŠ. Při úspěšném složení zkoušky získává student příslušný počet kreditů stanovený ve studijním plánu VŠRR.

Student při zapisování předmětů na jednotlivé semestry nemusí dodržovat posloupnost doporučenou ve standardním studijním plánu, ale zapisuje si předměty v semestrech podle vlastního uvážení. Kromě pevně stanovených prerekvizit, tedy předmětů, které na sebe navazují.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na:

tel.: 234 718 718

e-mail: info@vsrr.cz