EN

Jste zde

Interní grantová agentura VŠRR (IGA VŠRR)

Cílem Interní grantové agentury VŠRR je posílení výzkumné, odborné a tvůrčí práce akademických pracovníků školy, podpora při přípravě výzkumných grantů a stimulace instucionálního výzkumu.