EN

Výzva č. 2/2015

 

Vysoká škola regionálního rozvoje, vyhlašuje v souladu se Směrnicí rektora č. 1/2015 o zřízení Interní grantové agenty Vysoké školy regionálního rozvoje ze dne 6.3.2015.

Výzvu č. 2/2015

k podávání projektů v rámci Interní grantové agentury (IGA)

Vysoké školy regionálního rozvoje

 

 

(1) Podporované tematické okruhy

V rámci této výzvy lze podávat projekty v rámci následujících tematických okruhů:

  • Management rozvoje měst a regionů.
  • Bezpečnostní management v regionech.
  • Regionální rozvoj a regionální politika.
  • Lidské zdroje v regionech.

 

(2) Způsob podání návrhu projektu

Návrh projektu může podat akademický pracovník VŠRR. Podání projektu se řídí Směrnicí. Návrh projektu se podává elektronicky ve formátu .pdf na formuláři dle přílohy č. 1 Směrnice.

Návrh projektu se podává k rukám prorektorky pro vědu a tvůrčí činnost doc. Ing. arch. Vladimíry

Šilhánkové, Ph.D. na e-mailovou adresu vladimira.silhankova@vsrr.cz

 

(3) Termín pro podání návrhu projektu

V rámci této výzvy lze podávat projekty pátku do 30. října 2015 23:59 hodin (rozhodné je datum odeslání e-mailu).

 

(4) Finanční rámec Výzvy

V rámci této výzvy může být rozděleno až 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíckorunčeských).

 

V Praze 15. září 2015

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost