EN

Jste zde

2013

Vědecká konference
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ NA TÉMA OBYVATELSTVO, REGION A BEZPEČNOST

Pardubice: 30. května 2013

Již 5. ročník cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí hostil Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve spolupráci s organizací Civitas per Populi o.s., východočeskou pobočkou České geografické společnosti a Vysokou školou regionálního rozvoje.Osobní záštitu nad konferencí převzal místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák a dále primátorka města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Konference se dále zúčastnil ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Josef Postránecký a RNDr. Miloslav Novák z Ministerstva životního prostředí.

Konference byla rozdělena do dvou bloků. První se nesl v duchu nových teoretických a praktických poznatků a řešení v oblasti výzkumu regionální bezpečnosti a bezpečnosti obyvatelstva. Ve druhém bloku se pozornost přesunula na globální a regionální otázky rozvoje a bezpečnosti.

 „Ústředním tématem konference je bezpečnost. Ta byla stěžejním cílem budování měst již od nejstaršího období, a to v podobě vytvoření nejrůznějších stavebních a prostorových prvků za účelem právě ochrany obyvatelstva a majetku. Nepotřebnost hradeb – kamenných valů kolem našich měst, ale neznamená, že naše města a potažmo celá naše kulturní krajina nepotřebují ochranu a obranné prvky,“ uvádí ke konferenci její odborná garantka doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 

 „Novodobé zbraně, způsoby boje, ale i klima se vyvíjejí rychle a otázkou zůstává, zda se stejně rychle, nebo pokud možno ještě rychleji vyvíjí způsob naší ochrany,“ doplňuje k tématu konference. 

 Mezi jednotlivými příspěvky se objevila např. následující témata – Bezpečnost regionů a ochrany přírody ve stínu klimatické změny, Koncept regionální odolnosti v kontextu hospodářské krize, Zkušenosti z humanitární práce v Čadu apod.

Jako doprovodný program konference proběhla ve vestibulu Fakulty ekonomicko-správní UPa vernisáž výstavy a představení programu Evropské komise EUROSHA - mapování čtyř afrických států pro humanitární účely za účasti Mgr. Kateřiny Struhové, účastnice projektu při mapování v Čadu.


Vědecká konference
FAKTORY, LIMITY A PŘÍLEŽITOSTI V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

Praha: VŠRR, 25. února 2013.

Cílem konference bylo soustředit pozornost na problematiku regionálního rozvoje v době, kdy zdánlivě jsou jiná témata závažnější. Zaměření konference vycházelo z přesvědčení, že jakákoliv politika, makroekonomická či sektorová, má zpravidla i regionálně diferencované efekty – pozitivní i negativní.

Konference byla určena pro pedagogy vysokých škol zaměřených na veřejnou správu, doktorandy specializující se na regionalistiku a rovněž pro redaktory specializovaných periodik, kterým není lhostejný vztah mezi zavedenými tématy regionalistiky a realitou našich regionů. Vice o konferenci zde.


Kulatý stůl na VŠRR
REGIONÁLNÍ ROZVOJ A DOKONČENÍ REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Praha, VŠRR, 25. ledna 2013.

 V lednu 2013 spolupořádala Vysoká škola regionálního rozvoje s časopisem Moderní obec další jednání u kulatého stolu. Tématem jednání byly regionální disparity jako fenomén regionálního rozvoje. Za VŠRR se besedy zúčastnili Doc. PhDr. Barbara Vojvodíková, Ph.D. a Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

RYŠAVÝ, Ivan. Prozíraví chystají "regionální budoucnost", jiní dosud spí... Moderní obec, 2013, roč. XIX, č. 2, s. 44-46. ISSN 1211-0507.