EN

Jste zde

2014

Mezinárodní vědecká konference
PROMĚNY MĚSTSKÉ ZELENĚ - MINULOST, SOUČASNOST A VIZE

Hradec Králové: 2.-3. října 2014

Vysoká škola regionálního rozvoje společně s občanským sdružením Civitas per populi o.p.s. a statutárním městem Hradec Králové pořádá 2.-.3. října 2014 mezinárodní vědeckou konferenci na téma Proměny městské zeleně - minulost, současnost a vize. Hlavním cílem konference je zaměřit se na nenahraditelný potenciál "zeleně" ve městech a na možnosti systémových řešení, dokladovat dobré příklady z praxe a zformulovat doporučení pro strategická rozhodování v této oblasti.

Sborník ke konferenci si můžete stáhnout zde

Program konference je ke stažení zde.

Zde naleznete pozvání na speciální přednášku Sady v hradebním okruhu Vídeň vs.Praha.

Pozvání ke konferenci vyšlo také v časopise Dějiny a současnost a v časopise Moderní obec na str. 3.

 


Odborná konference
REGIONÁLNÍ POLITIKA NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ

Pardubice: 29. května 2014

Vysoká škola regionálního rozvoje společně s občanským sdružením Civitas per populi o.p.s. uspořádala 29. května 2014 v rámci 5. ročníku cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí odbornou konferenci na téma Regionální politika na prahu nového programovacího období. Osobní záštitu nad konferencí převzal Ing. Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamantu. Tiskovou zprávu z konference si můžete přečíst zde. Fotografie z konference.

Sborník z konference si můžete stáhnout zde.

Článek o konferenci v časopise Urbanismus a územní rozvoj od Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D. si můžete přečíst zde a zde.


Vědecká konference
PŘIZPŮSOBENÍ ČESKÝCH MĚST A OBCÍ DŮSLEDKŮM ZMĚNY KLIMATU JAKO EKONOMICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ VÝZVA

Praha: VŠRR, 3. dubna 2014

Vysoká škola regionálního rozvoje pořádala 3. dubna 2014 společně s obecně prospěšnými společnostmi TIMUR, Civitas per populi a Agenturou Koniklec vědeckou konferenci Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva. Konference se konala pod záštitou rektorky VŠRR Doc. Ing. Hany Bartošové, CSc. a byla zaměřena na témata: Klimatická změna a její aktuální dopady, Adaptabilita a resilience měst, "Road Map" k adaptabilitě. Tisková zpráva. Fotogalerie.