EN

Jste zde

BEZPEČNOST V REGIONECH, VŠRR Praha, 21. dubna 2015

Mezinárodní vědecká konference

Dne 21. dubna 2015  se konala v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze na ul. Žalanského 68 Mezinárodní vědecká konference „Bezpečnost v regionech“, která se zúčastnilo více než třicet účastníků ze tří států, přičemž více než polovina byli profesoři a docenti. Nad konferencí převzal záštitu ředitel Institutu ochrany obyvatel GŘ HZS ČR plk. Mgr. Ing. Rostislav Richter. Konferenci jako odborný garant řídil doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.; vedoucí katedry aplikovaného práva na Vysoké škole regionálního rozvoje. Konferenci zahájil Jeho Magnificence, rektor Vysoké školy regionálního rozvoje, prof. RNDr. René Wokoun, CSc., úvodní vystoupení pronesl Ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., a úvodní referát Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.

Mezinárodní vědecká konference probíhala ve čtyřech sekcích, které se věnovaly vzdělávání v oblasti bezpečnostního managementu, krizovému řízení na regionální úrovni, prevenci v oblasti extremismu a terorismu a v oblasti bezpečnosti v regionech. Konference se nesla v kontextu respektu k překotnému vývoji lidského poznání, technického rozvoje a aplikace nových technologií do činností bezpečnostního managementu při zajišťování obrany a bezpečnosti obyvatel jak z regionálního, tak globálního pohledu. Z příspěvků na konferenci jednoznačně vyplynulo, že úsílí o zajištění bezpečnosti v regionech je charakteru mulitidisciplinárního a k řešení této problematiky je tedy nutno přistupovat z interdisciplinárních pozic, jelikož požadavky plynoucí z postupné integrace a spolupráce systémů, které obranu státu a bezpečnost a ochranu obyvatelstva zajišťují, kladou specifické nároky na edukaci schopností a kompetencí profesionálů, resp. bezpečnostního managementu  ve veřejné správě. Bylo konstatováno, že získávání, kultivace a užitečný rozvoj těchto schopností a kompetencí je cílem systémů a procesů odborného vzdělávání a přípravy lidí v zajištění bezpečnosti proti predikovatelným hrozbám, které ohrožují demokratický rozvoj společnosti a bezpečnost obyvatelstva.

Sborník abstraktů z konference

Fotografie z konference: