EN

Jste zde

2016

Human Resources in Regional Development (HRRD 2016), VŠRR, Praha 7.9.2016


II. vědeckou konferenci Bezpečnost v regionech, VŠRR, Praha 27.4.2016

Aktuální bezpečnostní situace a hrozby s ní spojené vyžadují při zajišťování obrany a bezpečnosti společnosti jak z globálního, tak regionálního pohledu vysoké nároky na odborné klíčové kompetence bezpečnostního mnagementu. Požadavky jsou kladeny jak na individuální znalosti a dovednosti, tak na funkčnost při synergii jednotlivých systémů zajišťujících bezpečnost obyvatel. Tyto požadavky plynoucí z postupné integrace a spolupráce systémů, které obranu státu a bezpečnost a ochranu obyvatelstva zajišťují, kladou specifické nároky na edukaci schopností a kompetencí profesionálů, resp. bezpečnostního managementu v celé veřejné správě. Získávání, kultivace a užitečný rozvoj těchto schopností a kompetencí je cílem systémů a procesů odborného vzdělávání a přípravy lidí v zajištění bezpečnosti proti hrozbám, které aktuálně ohrožují demokratický rozvoj společnosti a bezpečnost obyvatelstva.Podrobnosti zde


7. ročník konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na témaProměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 2.6.2016

Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO bude se zabývat zhodnocením bezpečnostních aspektů měst od doby bastionových pevností až po současné město. Podrobnosti zdeZpětnovazební workshop projektu - Adaptace sídel na změnu klimatu, VŠRR Praha 7. června 2016 v 10:00 – 14:00 hodin

Podrobnosti zde