EN

Jste zde

Projekty

Jednou z klíčových strategických priorit školy je její aktivní zapojený do výzkumu, inovací a rozvoje oboru.


VŠRR podala následující žádosti o finanční podporu projektu:

 • Operační program Praha Adaptabilita. Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení. CZ.2.17/3.1.00/32599. Bartošová, H. (řešitel), 2009;
 • Operační program Praha Adaptabilita. Zvyšte své šance. CZ.2.17/2.1.00/32598. Ponikelský, P. (řešitel), 2009;
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podnikání je šance. CZ.1.04/2.1.01/44.00059. Ponikelský, P. (řešitel), 2009;
 • Operační program Praha Adaptabilita. CZ.2.17/3.1.00/36351. Modernizace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj - interaktivní výuka propojená s praxí, 2013.

VŠRR je dále nositelem nebo spolupracuje na těchto projektech:

 • Projekt Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599 v rámci OPPA byl schválen k realizaci, jež byla zahájena v března 2010 a ukončena v srpnu 2012. Cílem projektu je zajistit, v souladu s Boloňskou deklarací a dalšími národními a evropskými strategickými dokumenty rozvoje VŠ, kvalitu a excelenci vysokoškolského vzdělávání na VŠRR, které umožní kvalitnější uplatnění absolventů na trhu práce. Více.
 • Projekt Modernizace bakalářského studijního programu Regionální rozvoj - interaktivní výuka propojená s praxí. CZ.2.17/3.1.00/36351.
 • Výzkumný projekt WD-50-07-1 Řízení procesů rozvoje obcí na úrovni obecních samospráv. PONIKELSKÝ, P. (odborný řešitel).
 • Realizační projekt VŠRR09-A1 Metodická podpora zpracování Programu rozvoje města Mnichovo Hradiště. PONIKELSKÝ, P. (odborný konzultant).
 • Realizační projekt VŠRR09-A2 Metodická podpora zpracování Strategie příhraničního cestovního ruchu Velkopavlovicko-Senicko. PONIKELSKÝ, P. (odborný konzultant).
 • OP VK CZ.1.07/2.1.00/32.0048 s názvem Inovace vzdělávacího programu Veřejná správa, jejímž nositelem je Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. v Kladně. Partnerství VŠRR spočívá v konzultacích poskytovaných vyučujícím VOŠ v Kladně při tvorbě inovovaných sylabů a studijních opor a v recenzní činnosti nově vytvořených studijních opor v tomto projektu.
 • Projekt Efektivnost veřejné správy v oblasti podpory podnikání. Jedná se o projekt, jehož hlavním řešitelem je SPU v Nitre (program VEGA), VŠRR je v pozici spoluřešitele. Cílem projektu je zhodnotit efektivnost činnosti živnostenských odborů/úřadů a zmapovat názory podnikatelských subjektů na činnost těchto institucí. Obou cílů bude dosaženo prostřednictvím komparace podmínek v ČR a SR.
 • Mezinárodní projekt na podporu plurilingválni výuky Majority langure instruction as basis for plurilingual education, Subtitle: Diversifying "Mother Tongue" Teaching in Multilingual Contexts organizovaný Evropským centrem moderních jazyků ve Štýrskem Hradci (Rakousko) za podpory Rady Evropy. Účast na projektu umožní realizovat na VŠRR prvky multilingvální výuky jak v rámci jazykového vzdělávání, tak i v odborných předmětech.