EN

Jste zde

Vydavatelská činnost

Regionální rozvoj

Publikace Aktuální problémy současného města

Publikace je sestavená z prací studentů magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů, kteří se v rámci propojování teorie a praxe zaměřili na aktuální rozvojové problémy našich sídel. Protože jsme přesvědčeni, že tyto práce mohou být zajímavou inspirací, rozhodli jsme se s Vámi o tyto práce podělit. Publikaci je možné si stáhnout zde.

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze je společně s Civitas per Populi spoluvydavatelem časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí.

Číslo 1/2015 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, je dostupné na http://www.regionalnirozvoj.eu/vydani/201501

Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (ISSN 1805-3246) je odborným recenzovaným časopisem zabývajícím se problematikou regionálního rozvoje ve všech jeho aspektech – teoretickými zkoumáními v oblasti prostorových, environmentálních a socioekonomických aspektů rozvoje, technikami územního, strategického i ekonomického plánování pro rozvoj regionů i sídel stejně jako problematikou tvorby a implementace rozvojových dokumentů v praxi.

Časopis je určen široké odborné veřejnosti od akademické sféry přes pracovníky státní správy a samosprávy a všech institucí a odborných konzultačních firem věnujících se problematice regionálního rozvoje až po studenty souvisejících oborů.

 

Bezpečnostní management v regionech

Časopis „Bezpečnostní management v regionech“ je odborným recenzovaným časopisem zabývajícím se problematikou bezpečnosti v regionech v nejširším slova smyslu, problematikou práva a právní vědy, zejména z oblasti veřejného práva vztahujícího se k rozvoji regionů a problematikou řízení lidských zdrojů. Časopis je určen pro širokou odbornou veřejnost, zejména v akademické sféře, zaměstnance ve veřejné správě a příslušníky ozbrojených sboru ale také pracovníky justice nebo i v soukromé sféře tam, kde je důvod k řízení bezpečnosti.

ISSN: 2464-6903