EN

Jste zde

Ediční plán VŠRR pro rok 2015

Monografie

Kolektivní monografie - hlavní autoři Svoboda, Ivo, Pondělíček, Michael, Šilhánková, Vladimíra, další možní autoři Procházková, Dana, Posová Darina. Bezpečnost obcí, města a regionů na prahu 21. století (předběžný název)

Kupka, Václav. Vybrané otázky z regionálního rozvoje z pohledu ekonoma (předběžný název)

 

Studijní opory

Jetmar, Marek. Veřejné finance. Studijní opora

Kubeš, Jan, Posová, Darina. Socioekonomická geografie. Studijní opora

Posová, Darina, Struha, Pavel. Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji. Studijní opora

Půček, Milan. Kohezní politika. Studijní opora

Svoboda Ivo (Macek, Pavel). Bezpečnost obcí a regionů Studijní opora – rozšířené a doplněné vydání

Šilhánková, Vladimíra. Územní plánování. Studijní opora

 

Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

4 čísla z toho 2 jako sborníky konferencí spolupořádaných VŠRR:

Šilhánková, Vladimíra, Maštálka, Martin (eds.) Od regionálního ke globálnímu rozvoji (předpokládaný publikační výstup: Šilhánková, Pondělíček, Jetmar, Kubeš, Posová, Kupka Václav, Maštálka, Zoubek, Němec)

Šilhánková, Vladimíra, Pondělíček, Michael (eds.) Proměny veřejných prostorů (předpokládaný publikační výstup: Šilhánková, Pondělíček, Kupka Jiří, Struha, Maštálka)

 

Konference pořádané VŠRR

Od regionálního ke globálnímu rozvoji (spolu s Civitas per Populi), 21. května 2015 na VŠRR

Bezpečnostní management v regionech 2015 (březen / duben 2015 na VŠRR, výstup: Svoboda, Ivo. (eds.) Sborník z konference (název a vydavatel bude upřesněn)

 

Spolupořadatelství dalších konferencí se zapojením VŠRR jako partnera:

Proměny veřejných prostorů (spolu se Statutárním městem Hradec Králové a Civitas per Populi, 15.-16. října 2015 v Hradci Králové)

Road maps to adaptible cities in CR (Pondělíček)- 2. pol. 2015

GIS a územní plánování (Struha, Šilhánková) – v jednání

Zpracovala: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost, 6.3.2015