EN

Jste zde

Ediční plán VŠRR pro rok 2016

Monografie

Kalousová, Jana, Jarábková, Jana. Vybrané kapitoly z cestovního ruchu (nakl. IDEA)

Wokoun, René. Kohezní politika (předběžný název)

Kubečka, Karel. Analýza rizik pro hodnocení (předběžný název, výhledově)

 

Studijní opory

Kupka Jiří, Pondělíček, Michael. Krajinné plánování

Těšitel, Jan. Rozvoj venkova

Pondělíček, Michael. Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Antošová, Gabriela, Těšitel, Jan. Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů

Wokoun, René, Šilhánková, Vladimíra. Regionální rozvoj a regionální politika

Šikýř, Martin. Personalistika v nepodnikatelské sféře

Bartošová, Hana. Management II

Kubeš, Jan, Krejčová, Nikola, Wokoun, René. Socioekonomická geografie II.

Šilhánková, Vladimíra. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí

Wokoun, René. Teorie regionálního rozvoje

Půček, Milan. Management obcí, měst a regionů